Vizualizace a řízení analýzy plynů v parní elektrárně společnosti Shazand Petrochemical v Íránu

23. června 2016 | Reliance SCADA

V roce 2015 implementovala společnost Delta Gas Mobin Group systém monitorování a řízení infračervených analyzátorů plynů v parní elektrárně íránské společnosti Shazand Petrochemical. Analyzátor plynů je schopen měřit současně koncentrace těchto složek: oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, oxidu dusnatého, oxidu siřičitého a kyslíku.Řídicí systém

Pro vizualizaci a řízení procesu analýzy plynů byl v elektrárně instalován SCADA/HMI systém Reliance spolu s PLC automatem WAGO.


SCADA systém Reliance poskytuje následující funkce:


 • modifikace technologických parametrů a nastavení, např. limity alarmů a odchylek
 • grafické operátorské obrazovky pro zobrazení důležitých dat z analyzátorů plynů
 • přehledné zpracování dat
 • zpětná vazba z chodu analyzátorů plynů
 • generování přehledových sestav průtoku plynu a jiných sestav (denních a měsíčních sestav); jsou uloženy na pevném disku
 • archivace sestav, alarmů/událostí a grafů
 • ochrana proti neoprávněnému přístupu
 • správa alarmů; alarmy pocházejí jak ze vstupních signálů, tak z vypočtených hodnot, lze je vytisknout a jsou uloženy na pevném disku; kromě toho lze alarmová hlášení a jejich kvitace vygenerovat ve formě sestav
 • všechny hlavní signály lze zobrazit ve formě plovoucích a historických grafů
 • monitorování všech důležitých signálů s horními a dolními mezemi; vygenerování alarmu
  v případě, že jakýkoli ze signálů je mimo svůj běžný rozsah
 • tzv. HMI rozhraní (Human–Machine Interface), tj. rozhraní mezi člověkem a strojem, které umožňuje operátorovi monitorovat např. všechna aktuální data, vypočtené hodnoty, alarmy/události, parametry či nastavení pomocí řady vizualizačních oken
 • monitorování průtoku plynu a stavu jednotlivých složek
 • online kontrola analyzátorů plynů (okamžité zjištění alarmů)
 • monitorování porovnávání původních a vypočtených hodnot


Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Stožáry vysokého napětí, ilustrační obrázek

Delta Gas Mobin Group

Top