Vizualizace a řízení experimentálního procesu termohydraulické smyčky MELILOO v Ústavu jaderného výzkumu Řež

4. května 2015 | Reliance SCADA

Smyčka MELILOO (z anglického Metal Liquid Loop) je experimentální zařízení určené pro testování cirkulace tekutého kovu Pb-17Li a pro studium možností využití tohoto kovu jako chladicího média ve fúzním tokamaku ITER, a to v sekci TBM (Test Blanket Module).


Smyčka MELILOO slouží k experimentálnímu odzkoušení metod čištění kapalné eutektické slitiny Pb-17Li (kapalného kovu ve složení 83 % olova a 17 % lithia) od korozních produktů.


Slitina Pb-17Li bude v TBM použita k transportu tritia z množivé části do jednotky na separaci tritia (Tritium Extraction Unit, zkráceně TEU). V rámci projektu pro vývoj chladicích technologií s tekutými kovy jsou do smyčky MELILOO dávkovány korozní produkty a je sledována účinnost tzv. studené pasti, kde jsou tyto korozní produkty zachytávány.


Zdroj: www.cvrez.cz


Pomocí SCADA/HMI systému Reliance jsou řízeny a monitorovány zadané body experimentálního technologického procesu. Data z řídicího systému (Unitronics V560 a I/O moduly) jsou archivována a dále exportována pro následné vyhodnocování.Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Ústav jaderného výzkumu Řež

Ústav jaderného výzkumu Řež

Top