Reliance 4 logo

Profesionální SCADA/HMI systém
určený pro monitorování a ovládání
průmyslových procesů
a automatizaci budov.

Více než 20 let na trhu

Proč SCADA/HMI systém Reliance?

 • intuitivní, přehledné a moderní vývojové prostředí
 • rychlý vývoj aplikací (RAD)
 • vizualizace pro PC, web, tablety a chytré telefony
 • rozsáhlá knihovna grafických objektů
 • rychlá a kvalitní technická podpora

Napsali o nás

Alvaro Mallol, generální ředitel, Dicomat-Asetyc Group

„Reliance je velmi výkonný SCADA/HMI systém pro průmyslovou automatizaci
i automatizaci budov.”

Alvaro Mallol, generální ředitel,
Dicomat-Asetyc Group, Španělsko

 1. Přehled
 2. Struktura
 3. Ukázky
 4. Licence
 5. Jak objednat

Reliance je profesionální SCADA/HMI systém určený pro monitorování a ovládání průmyslových technologií a automatizaci budov. SCADA/HMI systém Reliance je vyvíjen na základě dlouholetých zkušeností s budováním rozsáhlých aplikací a k jeho zdokonalování přispívají i neustálé podněty ze strany zákazníků. Výsledkem je bohatě škálovatelný, bezpečný a robustní systém optimalizovaný i pro velmi rozsáhlé aplikace.


To, co si na systému Reliance vysoce cení naši systémoví integrátoři, je jeho přehlednost, intuitivnost
a příjemná práce s ním. Těší nás i názor systémových integrátorů, kteří přešli k systému Reliance
z jiných SCADA systémů a tvrdí, že vývoj stejné aplikace v systému Reliance probíhá 2x až 3x rychleji než ve SCADA systémech, se kterými dříve pracovali. Rychlost vývoje, uživatelská přívětivost, spolehlivost a stabilita systému patří a vždy patřily mezi naše hlavní priority. V neposlední řadě je silnou stránkou výborná technická podpora přímo od vývojového týmu.


Již tisíce instalací systému Reliance jsou denně používány na pěti kontinentech celého světa pro vizualizaci a řízení technologických procesů v nejrůznějších oborech, jako jsou:


 • ropa a plyn
 • chemická výroba
 • vytápění a klimatizace
 • dispečinky pro řízení vytápění celých měst
 • uhelné a vodní elektrárny
 • čističky odpadních vod a úpravny pitné vody
 • sklárny
 • mlýny
 • sladovny a pivovary
 • masokombináty a potravinářská výroba
 • dopravní zabezpečovací systémy
 • výrobní linky
 • inteligentní budovy a rodinné domy
 • zavlažovací systémy
 • další oblasti


Jaké výhody přináší Reliance koncovým uživatelům?

 • zvýšení kvality a produktivity výrobního procesu
 • minimalizace výpadků technologie včasným varováním obsluhy
 • spolehlivost aplikace díky zabudované redundanci datových toků
 • možnost následně analyzovat příčiny výpadku nebo poruchy technologie (Postmort)
 • komfort zabezpečeného přístupu k vizualizaci pomocí tabletu a chytrého telefonu
 • možnost automatického získávání libovolných reportů z výroby e-mailem
 • možnost bezpečného přístupu k technologickým datům 24 hodin denně (Internet, GSM-SMS)
 • rychlejší vytvoření aplikace systémovým integrátorem = nižší pořizovací cena


Jaké výhody přináší Reliance systémovým integrátorům?

 • moderní vývojové prostředí RAD se snadným a přehledným ovládáním
 • zkrácení doby potřebné pro vytvoření, odladění a nasazení aplikace = nižší náklady
 • pro základní funkce není nutné psát žádný programový kód
 • jediná verze aplikace se konfiguruje pro všechna pracoviště
 • centrální správa rozsáhlých aplikací
 • hotová aplikace se jednoduše vyexportuje do webového formátu
 • snadné zobrazení vizualizace na tabletu a chytrém telefonu bez nutnosti programování
 • snadná rozšiřitelnost již existujících aplikací
 • všechny objekty lze pro přehlednost opatřit komentářem
 • snadná orientace v aplikacích i pro nezaškoleného pracovníka
 • spolehlivost systému = snížení nákladů na technickou podporu
Vývojové prostředí, piktogram

Vývojové prostředí

Vývojové prostředí Reliance 4 Design slouží k tvorbě a úpravě vizualizačního projektu (aplikace). Existuje ve verzích Desktop a Enterprise. Zatímco verze Desktop je určena pro tvorbu lokálních aplikací pro jeden počítač, verze Enterprise umožňuje tvorbu síťových aplikací a zobrazení vizualizace v internetovém prohlížeči, na chytrém telefonu či tabletu.

Runtime moduly, piktogram

Runtime moduly

Runtime moduly zajišťují běh vizualizačního projektu na počítači koncového uživatele. Slouží k ovládání nebo nahlížení vizualizovaného procesu. Server moduly poskytují data připojeným klientům, což mohou být runtime moduly nebo tencí klienti (Smart Client a Web Client).

Reliance 4 Combi Package, piktogram

Reliance 4 Combi Package

Reliance 4 Combi Package je cenově výhodný balíček licencí na vývojové prostředí Reliance Design a odpovídající runtime moduly. Balíček existuje ve verzích Desktop a Enterprise.

Tenký klient, piktogram

Tencí klienti

Tencí klienti systému Reliance poskytují vizualizaci vzdáleným uživatelům prostřednictvím sítě Internet. Uživatel si tak může snadno zobrazit vizualizaci ve webovém prohlížeči, na tabletu či chytrém telefonu.

Komunikační drivery, piktogram

Komunikační drivery

Komunikační drivery zajišťují přenos dat z technologických stanic do vizualizace a přenos povelů opačným směrem způsobem, jaký vyžaduje komunikační protokol stanic.

Reliance OPC Server, piktogram

OPC servery

OPC (OLE for Process Control) je technologie navržená pro propojení softwarových aplikací s hardwarem pro řízení technologií. Nabízíme několik OPC serverů.

Vývojové prostředí Reliance 4 Design

Pro svoji plnou funkci vyžadují jednotlivé moduly Reliance licenci. Licence je uložena v tzv. licenčním klíči. Existují dva druhy licenčního klíče:


 • hardwarový klíč
 • softwarový klíč

Hardwarový klíč je malé zařízení obsahující licenční informace. Je k dispozici ve dvou provedeních – LPT a USB – pro připojení k příslušnému portu počítače. Hardwarový klíč je přenosný mezi počítači. Před použitím vyžaduje instalaci ovladače zařízení. Cena hardwarového klíče je zahrnuta v ceně licence. Požadované provedení (LPT, nebo USB) je nutné uvést v objednávce licence. Hardwarový klíč s licencí na systém Reliance 4 lze používat i pro starší verze Reliance.


Softwarový klíč je speciální soubor obsahující licenční informace a informace o počítači, pro který je určen. Z tohoto důvodu nelze softwarový klíč použít na jiném počítači (není přenosný mezi počítači). Softwarový klíč s licencí na systém Reliance 4 nelze používat pro starší verze Reliance (starší verze Reliance neumožňují použití softwarového klíče).


Detailní popis licenční politiky naleznete v článku Způsob licencování systému Reliance 4.

Vaše objednávky systému Reliance zasílejte emailem na adresu . Ceny jednotlivých modulů najdete v ceníku systému Reliance.Nevíte si rady?

Pokud si nevíte rady, jaký modul systému Reliance je pro vaši aplikaci nejvhodnější, neváhejte a kontaktujte naše obchodní oddělení na emailové adrese . Pošlete nám co nejpodrobnější popis požadovaných funkcí. Obratem vám zašleme odpověď s doporučenou konfigurací a cenovou nabídkou.

Top