OPC servery

OPC (OLE for Process Control) je technologie navržená pro propojení softwarových aplikací s hardwarem pro řízení technologií. Je to otevřený standard zajišťující nepřetržité získávání dat z připojených hardwarových zařízení. Metody získávání dat jsou nezávislé na typu připojeného zařízení. Díky tomu si koncový uživatel může vybrat libovolný software a hardware podporující standard OPC a nemusí si dělat starosti s dostupností komunikačních driverů pro jednotlivá zařízení.


Existují dva druhy OPC komponent: OPC klient a OPC server.OPC klient

OPC klient je aplikace, která získává data z OPC serveru a dále je zpracovává. Typickým příkladem jsou aplikace MMI a SCADA/HMI.OPC server

OPC server poskytuje data OPC klientovi. Je to aplikace vytvořená specificky pro jednotlivá hardwarová zařízení. Vyčítá data ze zařízení a zpřístupňuje je OPC klientovi.


OPC klient komunikuje s OPC serverem pevně definovaným rozhraním. Díky tomu může libovolný OPC klient komunikovat s jakýmkoliv OPC serverem bez ohledu na to, pro jaké konkrétní zařízení byl OPC server vytvořen.


Aby bylo zaručeno, že OPC bude široce použitelný standard vyhovující potřebám většiny průmyslových aplikací, zabývá se celosvětově tvorbou, rozšiřováním, ale i prezentací a šířením OPC specifikací organizace OPC Foundation. Ta sdružuje stovky firem (členů OPC Foundation), které standard OPC neustále zdokonalují a rozšiřují. Jedná se zejména o zapracovávání nových technologií, například standardního rozhraní pro přístup k datům přes internet.


Velmi hezkou a názornou multimediální prezentaci technologie OPC v anglickém jazyce vytvořili specialisté americké firmy Matrikon, jednoho z největších světových výrobců OPC serverů.

Reliance OPC Server

Reliance OPC Server

Reliance OPC Server je modul systému Reliance, který umožňuje přistupovat k proměnným vizualizačního projektu prostřednictvím standardního rozhraní OPC.

Reliance OPC UA Server

Reliance OPC UA Server

Reliance OPC UA Server je modul systému Reliance, který umožňuje přistupovat k proměnným vizualizačního projektu prostřednictvím rozhraní OPC UA.

OPC topologie
Top