OPC servery

OLE for Process Control (OPC) je technologie navržená pro propojení SW aplikací s hardwarem pro řízení technologií. Je to otevřený standard zajišťující nepřetržité získávání dat z připojených HW zařízení. Metody získávání dat jsou nezávislé na typu připojeného zařízení. Díky tomu si koncový uživatel může vybrat libovolný software a hardware, podporující standard OPC a nemusí si dělat starosti s dostupností komunikačních driverů pro jednotlivá zařízení.


Existují dva druhy OPC komponent: OPC klient a OPC server.OPC klient

OPC klient je aplikace, která získává data z OPC serveru a dále je zpracovává. Typickým příkladem jsou MMI a SCADA/HMI aplikace.OPC server

OPC server poskytuje OPC klientovi data. Je to aplikace vytvořená specificky pro jednotlivá HW zařízení. Vyčítá data ze zařízení a zpřístupňuje je OPC klientovi.


OPC klient komunikuje s OPC serverem pevně definovaným rozhraním. Díky tomu může libovolný OPC klient komunikovat s jakýmkoliv OPC serverem bez ohledu na to, pro jaké konkrétní zařízení byl OPC server vytvořen.


Velmi hezkou a názornou multimediální prezentaci technologie OPC v anglickém jazyce vytvořili specialisté americké firmy Matrikon, jednoho z největších světových výrobců OPC serverů.


Aby bylo zaručeno, že OPC bude široce použitelný standard, vyhovující potřebám většiny průmyslových aplikací, zabývá se celosvětově tvorbou, rozšiřováním, ale i prezentací a šířením OPC specifikací organizace OPC Foundation. OPC Foundation sdružuje celosvětově stovky firem - členy OPC Foundation, kteří standard OPC neustále zdokonalují a rozšiřují. Jedná se zejména o zapracovávání nových technologií, například standardního rozhraní pro přístup k datům přes Internet. Členem OPC Foundation je i firma GEOVAP, spol. s r.o., autor SCADA/HMI systému Reliance.GEOVAP, spol. s r.o., dodává tyto OPC servery

ŠipkaReliance OPC Server

ŠipkaTeco OPC Server

ŠipkaOPC server Honeywell Excel 5000

ŠipkaOPC server Landis & Staefa RWP80

OPC topologie
Top