OPC servery

OLE for Process Control (OPC) je technologie navržená pro propojení softwarových aplikací s hardwarem pro řízení technologií. Je to otevřený standard zajišťující nepřetržité získávání dat z připojených hardwarových zařízení. Metody získávání dat jsou nezávislé na typu připojeného zařízení. Díky tomu si koncový uživatel může vybrat libovolný software a hardware podporující standard OPC a nemusí si dělat starosti s dostupností komunikačních driverů pro jednotlivá zařízení.


Existují dva druhy OPC komponent: OPC klient a OPC server.OPC klient

OPC klient je aplikace, která získává data z OPC serveru a dále je zpracovává. Typickým příkladem jsou aplikace MMI a SCADA/HMI.OPC server

OPC server poskytuje data OPC klientovi. Je to aplikace vytvořená specificky pro jednotlivá hardwarová zařízení. Vyčítá data ze zařízení a zpřístupňuje je OPC klientovi.


OPC klient komunikuje s OPC serverem pevně definovaným rozhraním. Díky tomu může libovolný OPC klient komunikovat s jakýmkoliv OPC serverem bez ohledu na to, pro jaké konkrétní zařízení byl OPC server vytvořen.


Velmi hezkou a názornou multimediální prezentaci technologie OPC v anglickém jazyce vytvořili specialisté americké firmy Matrikon, jednoho z největších světových výrobců OPC serverů.


Aby bylo zaručeno, že OPC bude široce použitelný standard vyhovující potřebám většiny průmyslových aplikací, zabývá se celosvětově tvorbou, rozšiřováním, ale i prezentací a šířením OPC specifikací organizace OPC Foundation. Ta sdružuje stovky firem (členů OPC Foundation), které standard OPC neustále zdokonalují a rozšiřují. Jedná se zejména o zapracovávání nových technologií, například standardního rozhraní pro přístup k datům přes internet.

Reliance OPC Server

Reliance OPC Server

Reliance OPC Server je modul systému Reliance, který umožňuje přistupovat k proměnným vizualizačního projektu prostřednictvím standardního rozhraní OPC.

Reliance OPC UA Server

Reliance OPC UA Server

Reliance OPC UA Server je modul systému Reliance, který umožňuje přistupovat k proměnným vizualizačního projektu prostřednictvím rozhraní OPC UA.

OPC topologie
Top