Způsob licencování systému Reliance 4

Pro svoji plnou funkci vyžadují jednotlivé moduly Reliance licenci. Licence je uložena v tzv. licenčním klíči. Existují dva druhy licenčního klíče:


 • hardwarový klíč
 • softwarový klíč

Hardwarový klíč je malé zařízení obsahující licenční informace. Je k dispozici ve dvou provedeních – LPT a USB – pro připojení k příslušnému portu počítače. Hardwarový klíč je přenosný mezi počítači. Před použitím vyžaduje instalaci ovladače zařízení. Cena hardwarového klíče je zahrnuta v ceně licence. Požadované provedení (LPT, nebo USB) je nutné uvést v objednávce licence. Hardwarový klíč s licencí na systém Reliance 4 lze používat i pro starší verze Reliance.


Softwarový klíč je speciální soubor obsahující licenční informace a informace o počítači, pro který je určen. Z tohoto důvodu nelze softwarový klíč použít na jiném počítači (není přenosný mezi počítači). Softwarový klíč s licencí na systém Reliance 4 nelze používat pro starší verze Reliance (starší verze Reliance neumožňují použití softwarového klíče).


Jestliže je vývojové prostředí nebo runtime modul spuštěn na počítači bez licenčního klíče nebo v licenčním klíči není nalezena příslušná licence, pak se chová jako tzv. Trial verze, která je omezena na 25 datových bodů, není však omezena časově. Trial verze je určena pro odzkoušení vlastností systému Reliance.


 • Trial verze vývojového prostředí má všechny funkce verze Desktop.
 • Trial verze modulů Reliance Server a Reliance Control Server mohou být použity jako datový server pouze pro jednoho tenkého klienta. Ostatní funkce nejsou omezeny.
 • Trial verze runtime modulů není určena pro trvalý běh vizualizace u koncového uživatele (zákazníka) a je proti takovému použití chráněna.

Licence na tenké klienty je součástí licenčního klíče pro datový server (tzn. Reliance Server nebo Reliance Control Server)
a udává maximální počet klientů, kteří mohou být současně připojeni k datovému serveru. Licence na jednoho tenkého klienta je zdarma a je vždy součástí licenčního klíče pro datový server. Požadovaný počet tenkých klientů je nutné uvést v objednávce licence na datový server. Tenký klient není omezen z hlediska počtu datových bodů.


Licence na komunikační drivery je součástí licenčního klíče pro runtime modul. Cena licence se liší podle typu zařízení, pro které je driver určen, ale nezávisí na počtu datových bodů. Licenci na komunikační drivery je nutné objednat současně s licencí na runtime modul.


Licenční klíč pro vývojové prostředí Reliance Design Desktop obsahuje zároveň i licenci na runtime moduly Reliance View
a Reliance Control o stejném počtu bodů pro možnost ladění aplikace (nikoliv pro použití u koncového uživatele).


Licenční klíč pro vývojové prostředí Reliance Design Enterprise obsahuje zároveň i licenci na runtime moduly Reliance View, Reliance Control, Reliance Server a Reliance Control Server o stejném počtu bodů a licenci na 3 tenké klienty pro možnost ladění aplikace (nikoliv pro použití u koncového uživatele).


Licenci na systém Reliance 4 lze použít na všechny verze 4.x.x (4.8.0, 4.8.1 atd.) a všechny starší verze (např. 3.7.7).Datové body

Jedním z hlavních faktorů ovlivňujících cenu za licenci na vývojové prostředí a runtime modul je velikost vizualizačního projektu. Velikost projektu je určena počtem datových bodů. Počet datových bodů závisí na počtu a datovém typu proměnných definovaných v projektu:


 • Každé proměnné jednoduchého datového typu (např. Bool, Byte, Word, String) a typu DataBlock odpovídá jeden datový bod.
 • Každé proměnné typu pole odpovídá jeden nebo více datových bodů – počet datových bodů se rovná počtu prvků pole vydělenému pěti (zaohrouhleno dolů, ale nejméně 1).

  Příklady:
  Proměnné typu pole o 2 prvcích odpovídá 1 datový bod.
  Proměnné typu pole o 8 prvcích odpovídá 1 datový bod.
  Proměnné typu pole o 100 prvcích odpovídá 20 datových bodů.

 • Jedna proměnná typu IRC* se do počtu datových bodů nezahrnuje; každé další proměnné typu IRC odpovídá tisíc datových bodů.
 • Proměnné definované ve stanici System (tzn. privátní vnitřní proměnné) se do počtu datových bodů nezahrnují.

Počet datových bodů nezávisí na počtu vizualizačních oken, typu použitých komponent apod. Licence na vývojové prostředí
a runtime modul(y) vyžadovaná pro určitý projekt se může lišit v počtu datových bodů (runtime moduly v některých případech nepoužívají všechny proměnné definované v projektu). Počet datových bodů použitých v projektu (celkově i zvlášť na jednotlivých počítačích) lze zjistit ve vývojovém prostředí příkazem Projekt > Informace.Upgrade licenčního klíče

Licenční klíč lze později upgradovat. Tak je možné dodatečně zvýšit počet datových bodů, zvýšit počet tenkých klientů, rozšířit funkčnost modulu (např. upgrade Reliance Design z verze Desktop na Enterprise), změnit typ modulu (např. upgrade
z Reliance Control na Reliance Control Server) nebo přidat licenci na další moduly (např. komunikační drivery). Cena za upgrade licenčního klíče je dána rozdílem ceny nové a původní licence.


* IRC = Individual Room Control. Proměnné typu IRC je možné definovat ve stanicích typu Tecoreg. Jsou určeny k vyčtení a zápisu dat pokojových regulačních modulů firmy Teco. Jedné proměnné typu IRC odpovídá jeden komunikační modul TR101, který dokáže obsloužit až 32 pokojových regulačních modulů (TR111, TR112, TR141).


Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

Reliance 4 Box
Top