Runtime moduly systému Reliance 4

Runtime moduly zajišťují běh vizualizačního projektu na počítači koncového uživatele. Slouží
k ovládání nebo nahlížení vizualizovaného procesu. Server moduly poskytují data připojeným klientům, což mohou být runtime moduly nebo tencí klienti (Reliance 4 Smart Client, Reliance 4 Web Client).Reliance 4 Control

Reliance 4 Control je program, který kromě společných funkcí runtime modulů umožňuje mj. zobrazení vizualizačních obrazovek s aktuálními daty, zobrazení a kvitaci (potvrzení) aktuálních alarmů, zobrazení a tisk historických alarmů, zobrazení a tisk historických dat ve formě grafů
a výstupních sestav. K dispozici je správa (diagnostika) běžící aplikace, která umožňuje např. detekci příčiny poruch, např. v komunikaci. Jazyk aplikace je možné přepínat za běhu.


Reliance 4 Control umožňuje ovládání vizualizovaného technologického procesu. Je určen pro ovládací pracoviště a řídicí centra. Ovládání lze omezit přístupovými právy na úrovni vizualizačního projektu.


| Přehled funkcí |
Reliance 4 View

Reliance 4 View je program, který kromě společných funkcí runtime modulů umožňuje mj. zobrazení vizualizačních obrazovek s aktuálními daty, zobrazení a kvitaci (potvrzení) aktuálních alarmů, zobrazení a tisk historických alarmů, zobrazení a tisk historických dat ve formě grafů
a výstupních sestav. K dispozici je správa (diagnostika) běžící aplikace, která umožňuje např. detekci příčiny poruch, např. v komunikaci. Jazyk aplikace je možné přepínat za běhu.


Reliance 4 View neumožňuje ovládání vizualizovaného technologického procesu. Je určena pro nahlížecí pracoviště, např. pracoviště manažerů a vedoucích pracovníků, kteří potřebují znát historické trendy technologických veličin a aktuální stav technologického procesu, ale nepotřebují do něj zasahovat.


| Přehled funkcí |
Reliance 4 Server

Reliance 4 Server je program, který má kromě společných funkcí runtime modulů funkci datového serveru pro klientské runtime moduly a tenké klienty. Obsahuje zabudovaný webový server. Zajišťuje poskytování dat a alarmů klientům, vykonávání povelů přijatých od klientů a generování sestav na základě požadavků klientů. Běží jako služba Windows (Windows Service). Neumožňuje zobrazení vizualizačních obrazovek. Používá se proto jako nevizuální datový koncentrátor a datový server. Je vhodný zejména pro pracoviště bez obsluhy. V ceně licence Reliance 4 Server je zahrnuta jedna licence na tenké klienty.


| Přehled funkcí |
Reliance 4 Control Server

Reliance 4 Control Server je program, který má kromě společných funkcí runtime modulů všechny funkce programů Reliance 4 Control a Reliance 4 Server. Je určen pro pracoviště s dostatečně výkonným počítačem, který je schopen zároveň obsluhovat dispečerské požadavky, klientské runtime moduly a tenké klienty (Reliance 4 Web Client, Reliance 4 Smart Client). V případě rozsáhlých aplikací však doporučujeme pro obsluhu klientů vymezit samostatný server. Předejde se tak možným problémům s výkonem dispečerského počítače v případě připojení většího množství klientů. V ceně licence Reliance 4 Control Server je zahrnuta jedna licence na tenké klienty.


| Přehled funkcí |


Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

Top