Přehled funkcí runtime modulů systému Reliance 4

Funkce

View Control Server Control Server

načtení a běh vizualizačního projektu

Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno

získávání dat z komunikačních driverů připojených stanic

Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno

přenos změn provedených ve správcích do runtime modulů na ostatních počítačích

Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno

OPC klient

Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno

DDE klient

Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno

DDE server

Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno

generování a zpracování alarmů

Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno

archivace dat a alarmů

Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno

přímý přístup do SQL databází

Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno

síťová (TCP/IP) komunikace s ostatními runtime moduly prostřednictvím síťových propojení

Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno

redundance síťových propojení mezi runtime moduly (redundance spojení klient–server)

Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno

redundance datových serverů (primární a sekundární server)

Podporováno Podporováno

získávání aktuálních i historických dat a alarmů z jiných runtime modulů prostřednictvím síťových propojení

Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno

poskytování aktuálních i historických dat a alarmů ostatním runtime modulům prostřednictvím síťových propojení

Podporováno Podporováno

vykonávání skriptů

Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno

zpracování receptur

Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno

odesílání e-mailových zpráv

Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno

odesílání a příjem SMS zpráv (vyžaduje SMS driver)

Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno

podpora více jazyků

Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno

přepínání jazyka za běhu vizualizačního projektu

Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno

ukládání záznamů postmortu (průběžné ukládání záznamů o změnách v aktuálních datech do zvláštních datových souborů)

Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno

předávání povelů pro stanice komunikačním driverům

Podporováno Podporováno Podporováno

předávání povelů pro stanice jiným runtime modulům prostřednictvím síťových propojení

Podporováno Podporováno Podporováno

vykonávání povelů pro stanice přijatých od jiných runtime modulů prostřednictvím síťových propojení

Podporováno Podporováno

ovládání technologického procesu prostřednictvím vizualizace

Podporováno Podporováno

zobrazení vizualizačních oken s aktuálními daty

Podporováno Podporováno Podporováno

zobrazení a kvitace (potvrzení) aktuálních alarmů, volitelná filtrace alarmů podle stanice, uživatelsky definovatelné řazení

Podporováno Podporováno Podporováno

zobrazení, tisk a export historických alarmů, uživatelsky definovatelná filtrace a řazení

Podporováno Podporováno Podporováno

zobrazení dat s krátkou historií prostřednictvím plovoucích grafů

Podporováno Podporováno Podporováno

zobrazení a tisk historických dat prostřednictvím grafů

Podporováno Podporováno Podporováno

zobrazení, tisk a export historických dat prostřednictvím tabulkových sestav

Podporováno Podporováno Podporováno

zobrazení, tisk a export dat prostřednictvím uživatelských sestav

Podporováno Podporováno Podporováno

přehrávání a krokování záznamů postmortu (zpětné zobrazení vizualizace technologického procesu)

Podporováno Podporováno Podporováno

správa (vytváření, úprava, duplikace, mazání apod.) uživatelů, grafů a tabulkových sestav pomocí vizuálních nástrojů s jednotným ovládáním, tzv. správců; přehledné uspořádání objektů do složek, hromadná změna vlastností libovolného počtu objektů, duplikace objektů, nahrazení odkazů objektů na jiné objekty při duplikaci, export/import objektů do/z CSV souboru

Podporováno Podporováno Podporováno

vytváření, úprava a použití receptur pomocí Editoru receptur

Podporováno Podporováno Podporováno

zobrazení seznamu všech objektů definovaných ve vizualizačním projektu včetně jejich vlastností, zobrazení aktuálního stavu některých typů objektů, zobrazení výpisu komunikačních paketů u objektů typu komunikační kanál

Podporováno Podporováno Podporováno

virtuální klávesnice

Podporováno Podporováno Podporováno

podpora více monitorů

Podporováno Podporováno Podporováno

přihlašování a odhlašování uživatelů

Podporováno Podporováno Podporováno

kontrola přístupových práv při provádění zabezpečených operací

Podporováno Podporováno Podporováno

ukládání nastavení do uživatelských profilů

Podporováno Podporováno Podporováno

zabudovaný webový server

Podporováno Podporováno

generování tabulkových a uživatelských sestav (ve formátu HTML a PDF) pro klienty

Podporováno Podporováno

připojení a obsluha tenkých klientů

Podporováno Podporováno

poskytování aktuálních i historických dat a alarmů tenkým klientům

Podporováno Podporováno

vykonávání povelů pro stanice přijatých od tenkých klientů

Podporováno Podporováno

ověřování uživatelů, kteří se přihlašují k tenkým klientům

Podporováno Podporováno

podpora SSL/TLS pro klienty připojené k zabudovanému webovému serveru

Podporováno Podporováno

možnost výměny dat s aplikacemi třetích stran pomocí protokolu SOAP

Podporováno Podporováno

spuštění jako služba Windows (Windows Service)

Podporováno

SW klíče

Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno

časově omezené licence (rychlá náhrada při poškození nebo odcizení klíče)

Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno

ověření licence pomocí Licenční služby

Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno


Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

Top