Postmort

Postmort je unikátní funkce pro záznam a přehrávání průběhu sledovaného procesu. Postmort je možné zjednodušeně přirovnat k funkci videorekordéru. V případě potřeby je možné spustit přehrávání záznamu od zvoleného času v minulosti. Přehrávání probíhá plynule, zvolenou rychlostí (skutečnou nebo vyšší) a lze jej v libovolném okamžiku pozastavit. Následně je možné záznam krokovat, případně znovu spustit přehrávání stejnou nebo jinou rychlostí. Například při havárii nebo výpadku technologie lze zpětně přehrávat průběh sledovaného procesu před vlastním výpadkem a analyzovat tak příčiny vzniklého stavu. V kritickém okamžiku je pak možné plynulé přehrávání pozastavit a proces krokovat až do místa, kdy došlo k havárii.


Funkce postmort je optimalizovaná a zaznamenává na pevný disk pouze změny dat, čímž je dosaženo maximální efektivity při ukládání. Délku zaznamenávané historie lze definovat ve vizualizačním projektu. Je omezena pouze kapacitou pevného disku.


Kromě toho lze funkci postmort využít při tvorbě působivých "živých" prezentací. Nejprve se při vizualizaci reálné technologie zaznamenají data postmortu v libovolném časovém úseku. Při prezentaci, například u nového potenciálního zákazníka, je pak možné spuštěním přehrávače postmortu předvést, jak by mohla vypadat vizualizace technologického procesu, pokud by se pro ni zákazník rozhodl.
Funkce postmort je denně využívána například v jednotném obslužném pracovišti stanice Florenc pražského metra. Všechny změny stavů návěstidel, kolejových obvodů, výhybek a dalších sledovaných údajů včetně průjezdů vlakových souprav stanicí jsou zaznamenávány v reálném čase a v případě jakékoliv nestandardní události je možné zpětně analyzovat situaci bezprostředně před ní tak, aby bylo možné přijmout taková opatření, aby se podobné situaci v budoucnu předešlo.


Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

Reliance 4 Box
Top