Komunikační drivery

Komunikační drivery zajišťují přenos dat z technologických stanic do vizualizace a přenos povelů opačným směrem způsobem, jaký vyžaduje komunikační protokol stanic. Tyto drivery vyžadují licenci. Cena licence se liší podle typu zařízení, pro které je driver určen.

Podporované komunikační drivery

Allen Bradley logo

Allen-Bradley (připravujeme)
Komunikační driver Allen-Bradley je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s řídicími systémy Allen-Bradley řady Micrologix, které komunikují protokolem Ethernet/IP.

AMiT logo

AMiT
Komunikační driver AMiT je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s řídicími systémy firmy AMiT.

BACnet logo

BACnet
Komunikační driver BACnet je určen k datovému propojení modulů Reliance se stanicemi komunikujícími protokolem BACnet/IP.

CIMON logo

CIMON
Komunikační driver CIMON je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s řídicími systémy CIMON prostřednictvím sítě CIMON PLC Ethernet.

DLMS logo

DLMS
Komunikační driver DLMS (Device Language Message Specification) je určen ke čtení dat z telemetrických zařízení komunikujících tímto protokolem.

DNP3 logo

DNP3
Komunikační driver DNP3 je určen k datovému propojení modulů Reliance se stanicemi komunikujícími protokolem DNP3 (Distributed Network Protocol).

Elgas logo

ELGAS 2
Komunikační driver Elgas je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s přepočítávači, záznamníky dat a telemetrickými systémy ELGAS (ELCOR-2, DATCOM-2, DATCOM-AMR2).

Elgas logo

ELCOR-94
Komunikační driver ELCOR-94 je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s přepočítávačem množství plynu ELCOR-94 od společnosti ELGAS.

External Communicator

External Communicator
Samostatný program pro odesílání a příjem dat prostřednictvím sériového komunikačního portu se zařízením, pro které není se systémem Reliance dodáván nativní komunikační driver a pro které není k dispozici OPC či DDE server.

GE Fanuc logo

GE Fanuc (připravujeme)
Komunikační driver GE Fanuc je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s řídicími systémy GE Fanuc, které komunikují protokolem SNP.

Generic Driver

Generic Driver
Generic Driver je komunikační driver systému Reliance, který je určen pro výměnu dat s hardwarovými zařízeními, pro která není k dispozici nativní komunikační driver nebo OPC/DDE server.

Hima logo

Hima
Komunikační driver Hima je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance se zabezpečovacími systémy společnosti HIMA Paul Hildebrandt.

IEC 104 logo

IEC 60870-5-104
Komunikační driver IEC 60870-5-104 je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance se zařízeními komunikujícími komunikačním protokolem podle normy IEC 60870-5-104.

IEC 62056-21

IEC 62056-21
Komunikační driver IEC 62056-21 je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s telemetrickými systémy komunikujícími komunikačním protokolem podle normy IEC 62056-21.

ZPA Nová Paka

INMAT 51 a 66
Komunikační driver INMAT je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s měřičem INMAT 51 nebo INMAT 66 společnosti ZPA Nová Paka.

IoT logo

IoT
Komunikační driver IoT (Internet of Things) umožňuje implementaci zařízení komunikujících prostřednictvím sítí LoRaWAN a Sigfox.

IoT logo

Johnson Controls
Komunikační driver Johnson Controls je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance se stanicemi Johnson Controls řady 9100 (DX9100, SC9100) a řady FX (FX15, FX07).

KNX logo

KNX
Komunikační driver KNX je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s řídicími systémy připojenými prostřednictvím sítě KNX/IP.

M-Bus logo

M-Bus
Komunikační driver M-Bus je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance se zařízeními komunikujícími protokolem M-Bus (Meter Bus).

Maatrix logo

Maatrix
Komunikační driver Maatrix je určen k datovému propojení SCADA systému Reliance se službou urgentní komunikace Maatrix.

Mitsubishi logo

Mitsubishi
Komunikační driver Mitsubishi je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s řídicími systémy Mitsubishi řady FX, A, Q, L prostřednictvím ethernetu.

Modbus logo

Modbus
Komunikační driver Modbus je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance se stanicemi komunikujícími protokoly Modbus RTU a/nebo Modbus TCP.

Schneider Electric logo

Modicon
Komunikační driver Modicon je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s logickými regulátory Modicon od společnosti Schneider Electric.

Motorola logo

Motorola
Komunikační driver Motorola je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s telemetrickými systémy MOSCAD společnosti Motorola Solutions.

MQTT logo

MQTT
Komunikační driver MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) spadá do skupiny IoT (Internet of Things), ovšem princip komunikace je z pohledu systému Reliance odlišný od komunikačního driveru IoT.

Omni logo

Omni
Komunikační driver Omni je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s průtokoměry OMNI 3000 nebo OMNI 6000 společnosti OMNI Flow Computers.

Omron logo

OMRON (připravujeme)
Komunikační driver OMRON je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s řídicími systémy OMRON, které komunikují protokoly Ethernet/IP a FINS/UDP.

OPC UA logo

OPC UA Client
OPC UA Client je komunikační driver určený k datovému propojení SCADA/HMI systému Reliance se zařízeními třetích stran podporujícími standardizované rozhraní OPC UA.

ELSACO logo

PROMOS RT
Komunikační driver PROMOS RT je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s řídicími systémy PROMOS RT a PROMOS PL2 společnosti ELSACO.

Rittmeyer logo

Rittmeyer WSR3000
Komunikační driver Rittmeyer WSR3000 je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance se stanicemi Rittmeyer WSR3000 připojenými prostřednictvím komunikační jednotky WSK150.

Sauter logo

Sauter EY2400
Komunikační driver Sauter EY2400 je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance se stanicemi Sauter EY2400.

SIS Sevme logo

Sevbus
Komunikační driver Sevbus je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s telemetrickými systémy TAIGA nebo ENVOL společnosti SIS, které komunikují protokolem Sevbus.

Siemens logo

Siemens
Komunikační driver Siemens je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s řídicími systémy Siemens pomocí ethernetu. Jedná se o modely SIMATIC S7-200, S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500 a LOGO!

SMS Driver logo

SMS Driver
SMS Driver je určen pro odesílání/příjem krátkých textových zpráv (SMS) z/do runtime modulů Reliance. Odesílání a příjem zpráv zajišťuje GSM modem připojený k počítači.

SNMP logo

SNMP
Komunikační driver SNMP (Simple Network Management Protocol) je určen ke čtení dat ze síťových prvků. Na tomto protokolu je dnes založena většina prostředků a nástrojů pro správu sítě.

Teco logo

Teco
Komunikační driver Teco je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s řídicími systémy firmy Teco (Tecomat, Tecoreg, Tecomax).

WAGO logo

WAGO
Komunikační driver WAGO je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance se stanicemi WAGO komunikujícími protokolem Modbus TCP/UDP.Top