Komunikační drivery

Komunikační drivery zajišťují přenos dat z technologických stanic do vizualizace a přenos povelů opačným směrem způsobem, jaký vyžaduje komunikační protokol stanic. Tyto drivery vyžadují licenci. Cena licence se liší podle typu zařízení, pro které je driver určen.

Podporované komunikační drivery

Allen-Bradley
Komunikační driver Allen-Bradley je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s řídicími systémy Allen-Bradley řad SLC, MicroLogix, 1761-NET-ENI, Micro800, CompactLogix a ControlLogix, které komunikují protokolem Ethernet/IP.

AMiT
Komunikační driver AMiT je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s řídicími systémy firmy AMiT.

BACnet
Komunikační driver BACnet je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance se stanicemi komunikujícími protokolem BACnet/IP.

CIMON
Komunikační driver CIMON je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s řídicími systémy CIMON prostřednictvím sítě CIMON PLC Ethernet.

Danfoss logo

Danfoss(připravujeme)
Komunikační driver Danfoss je určen k datovému propojení SCADA/HMI systému Reliance s řídicími systémy Danfoss prostřednictvím komunikační brány Danfoss SM (System Manager).
Pozn.: V případě zájmu kontaktujte obchodní oddělení na adrese: .

DLMS
Komunikační driver DLMS (Device Language Message Specification) je určen ke čtení dat z telemetrických zařízení komunikujících tímto protokolem.

DNP3
Komunikační driver DNP3 je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance se stanicemi komunikujícími protokolem DNP3 (Distributed Network Protocol).

Elgas logo

Elcor
Komunikační driver Elcor je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s přepočítávačem množství plynu ELCOR-94 od společnosti ELGAS.

Elgas
Komunikační driver Elgas je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s přepočítávači, záznamníky dat a telemetrickými systémy ELGAS (ELCOR-2, DATCOM-2, DATCOM-AMR2).

External Communicator
Samostatný program pro odesílání a příjem dat prostřednictvím sériového komunikačního portu se zařízením, pro které není se systémem Reliance dodáván nativní komunikační driver a pro které není k dispozici OPC či DDE server.

GE Fanuc
Komunikační driver GE Fanuc je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s řídicími systémy GE Fanuc, které komunikují protokolem SNP.

Generic Driver
Generic Driver je komunikační driver systému Reliance, který je určen pro výměnu dat s hardwarovými zařízeními, pro která není k dispozici nativní komunikační driver nebo OPC/DDE server.

Hima logo

HIMA
Komunikační driver HIMA je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance se zabezpečovacími systémy společnosti HIMA Paul Hildebrandt.

IEC 60870-5-104
Komunikační driver IEC 60870-5-104 je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance se zařízeními komunikujícími komunikačním protokolem podle normy IEC 60870-5-104.

IEC 62056-21
Komunikační driver IEC 62056-21 je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s telemetrickými systémy komunikujícími komunikačním protokolem podle normy IEC 62056-21.

ZPA Nová Paka

INMAT
Komunikační driver INMAT je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s měřičem INMAT 51 nebo INMAT 66 společnosti ZPA Nová Paka.

IoT
Komunikační driver IoT (Internet of Things) umožňuje implementaci zařízení komunikujících prostřednictvím sítí LoRaWAN a Sigfox.

Johnson Controls
Komunikační driver Johnson Controls je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance se stanicemi Johnson Controls řady 9100 (DX9100, SC9100) a řady FX (FX15, FX07).

KNX logo

KNX
Komunikační driver KNX je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s řídicími systémy připojenými prostřednictvím sítě KNX/IP.

Maatrix logo

Maatrix
Komunikační driver Maatrix je určen k datovému propojení SCADA systému Reliance se službou urgentní komunikace Maatrix.

M-Bus
Komunikační driver M-Bus je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance se zařízeními komunikujícími protokolem M-Bus (Meter Bus).

Mitsubishi
Komunikační driver Mitsubishi je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s řídicími systémy Mitsubishi řady FX, A, Q, L prostřednictvím ethernetu.

Modbus
Komunikační driver Modbus je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance se stanicemi komunikujícími protokoly Modbus RTU a/nebo Modbus TCP.

Schneider Electric logo

Modicon
Komunikační driver Modicon je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s logickými regulátory Modicon od společnosti Schneider Electric.

Motorola logo

Motorola
Komunikační driver Motorola je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s telemetrickými systémy MOSCAD společnosti Motorola Solutions.

MQTT
Komunikační driver MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) spadá do skupiny IoT (Internet of Things), ovšem princip komunikace je z pohledu systému Reliance odlišný od komunikačního driveru IoT.

Omni logo

Omni
Komunikační driver Omni je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s průtokoměry OMNI 3000 nebo OMNI 6000 společnosti OMNI Flow Computers.

OMRON
Komunikační driver OMRON je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s řídicími systémy OMRON řady NX prostřednictvím protokolu Ethernet/IP a řady CJ a CS prostřednictvím protokolu FINS/UDP.

OPC UA logo

OPC UA Client
OPC UA Client je komunikační driver určený k datovému propojení SCADA/HMI systému Reliance se zařízeními třetích stran podporujícími standardizované rozhraní OPC UA.

Plum
Komunikační driver Plum je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s telemetrickými systémy Plum (MacMAT, MacBAT, MacREJ), které komunikují protokolem GAZ-MODEM2.

ELSACO logo

PROMOS
Komunikační driver PROMOS je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s řídicími systémy PROMOS RT a PROMOS PL2 společnosti ELSACO.

Rittmeyer WSR3000
Komunikační driver Rittmeyer WSR3000 je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance se stanicemi Rittmeyer WSR3000 připojenými prostřednictvím komunikační jednotky WSK150.

Sauter EY2400
Komunikační driver Sauter EY2400 je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance se stanicemi Sauter EY2400.

SIS Sevme logo

Sevbus
Komunikační driver Sevbus je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s telemetrickými systémy TAIGA nebo ENVOL společnosti SIS, které komunikují protokolem Sevbus.

Siemens
Komunikační driver Siemens je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s řídicími systémy Siemens pomocí ethernetu. Jedná se o modely SIMATIC S7-200, S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500 a LOGO!

SMA logo

SMA(připravujeme)
Komunikační driver SMA je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance se zařízeními Sunny komunikujícími protokolem SMA.
Pozn.: V případě zájmu kontaktujte obchodní oddělení na adrese: .

SMS Driver
SMS Driver je určen pro odesílání/příjem krátkých textových zpráv (SMS) z/do runtime modulů Reliance. Odesílání a příjem zpráv zajišťuje GSM modem připojený k počítači.

SNMP
Komunikační driver SNMP (Simple Network Management Protocol) je určen ke čtení dat ze síťových prvků. Na tomto protokolu je dnes založena většina prostředků a nástrojů pro správu sítě.

Teco
Komunikační driver Teco je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s řídicími systémy firmy Teco (Tecomat, Tecoreg, Tecomax).

Trend logo

TREND (připravujeme)
Komunikační driver TREND je určen k datovému propojení SCADA/HMI systému Reliance s řídicími systémy TREND IQ22x.
Pozn.: V případě zájmu kontaktujte obchodní oddělení na adrese: .

WAGO
Komunikační driver WAGO je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance se stanicemi WAGO komunikujícími protokolem Modbus TCP/UDP.Top