Vizualizace a řízení systémů vytápění a klimatizace objektů Univerzity Pardubice

Pardubická univerzita byla založena v roce 1950 jako jednofakultní Vysoká škola chemická, která od roku 1994 nese název Univerzita Pardubice. S 10 500 studenty bakalářských, magisterských i doktorských studijních oborů se v Česku řadí mezi středně velké univerzity.


Společnost Energie MaR, s. r. o., v roce 2002 realizovala zakázku vizualizace a řízení systémů vytápění a klimatizace v objektech Univerzity Pardubice.


Primárním zdrojem tepla je horká voda získaná z horkovodu (Elektrárny Opatovice). Horká voda je přiváděna do výměníkové stanice v areálu univerzity. Z té je rozváděna do otopných větví ústředního topení a do výměníků (voda/vzduch) jednotlivých okruhů vzduchotechnik.


Zdrojem studené vody jsou chladicí jednotky, které v letních měsících zajišťují dodávku chladné vody do výměníků (voda/vzduch).Řídicí systém

Řízení procesů vytápění a klimatizace zajišťuje sedm PLC automatů Honeywell, které jsou rozmístěny po areálu univerzity. Výměníková stanice je řízena jedním programovatelným regulátorem TECOREG.


PLC automaty a regulátor jsou připojeny k ethernetu a zároveň komunikují s centrálním dispečinkem. Centrální dispečink je tvořen řídicím počítačem se SCADA/HMI systémem Reliance, který je zde nainstalován za účelem vizualizace a řízení vytápění a klimatizace. Systém Reliance také provádí sběr a zálohu požadovaných dat (grafy, poruchy, povely atd.) z provozu. Uložená data jsou pracovníky využívána jako zdroj informací pro následné analýzy.


Systém Reliance zpracovává přes 1 000 signálů (např. měřené teploty, tlaky, stavy, poruchové signály, parametry časových programů, parametry topných křivek).


Z řídicího počítače umístěného na centrálním dispečinku systém Reliance provádí vizualizaci a řízení vytápění a klimatizace těchto částí Univerzity Pardubice:


  • hlavní budovy
  • knihovny
  • auly
  • budovy Ústavu energetických materiálů v lokalitě Doubravice


Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice

Top