Vizualizace a řízení procesů vytápění a chlazení ve společnostech Flídr

29. listopadu 2017 | Reliance SCADA

Společnosti FLÍDR, s. r. o., a Flídr plast, s. r. o., byly založeny v roce 1993, resp. 1998. Specializují se mimo jiné na kovoobrábění, výrobu zemědělské a hasičské techniky či lisování plastů. Obě firmy zaměstnávají přes 200 pracovníků a mají k dispozici téměř 6 000 m² výrobní plochy.


V roce 2017 vznikl požadavek na integraci a řízení decentralizovaných zařízení MaR a IRC.


Pro účely řízení a vizualizace procesů vytápění a chlazení byly vybrány PLC Tecomat Foxtrot spolu se SCADA/HMI systémem Reliance, jejichž implementace byla svěřena společnosti
ELG-ELECTRIC.Řídicí systém

Řídicí systém Tecomat Foxtrot je instalován ve čtyřech rozvaděčích, které jsou rozmístěny v objektu výrobního závodu. Pro výměnu potřebných dat jsou PLC propojeny prostřednictvím sítě PLCNet. Každý rozvaděč je také osazen HMI panelem (ID-36), který slouží pro lokální ovládání příslušných technologických částí.


Řídicí systém monitoruje a řídí:


  • chod zařízení IRC (asi 20 prostor – sklady a výrobní prostory)
  • ohřev teplé užitkové vody
  • vytápění a chlazení výrobní haly (2 vzduchotechnické jednotky)
  • 4 kotelny – směšovací uzly
  • distribuci tepla a chladu z energocentra
  • spotřebu tepla v jednotlivých provozech – komunikace M-Bus

V budoucnu proběhne integrace systému do dalších výrobních prostor.


Veškerá data z řídicího systému jsou předávána na dispečerský počítač, na kterém je nainstalován SCADA systém Reliance. Ten umožňuje obsluze prostřednictvím vizualizačních obrazovek sledovat stav jednotlivých technologických celků, nastavovat parametry, monitorovat alarmová hlášení a prohlížet historická data pomocí tabulkových sestav. Obsluha rovněž využívá možnosti vzdáleného přístupu k vizualizaci a datům prostřednictvím tabletu.


Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Flídr, kotelna

Společnosti Flídr

Top