Vizualizace a řízení systémů vytápění a osvětlení Aktivního centra Ratíškovice

2. listopadu 2016 | Reliance SCADA

V Ratíškovicích na Hodonínsku proběhla v roce 2016 výstavba nového kulturního domu, tzv. Aktivního centra, jehož prostory jsou určeny pro rozvoj kulturního života (restaurace, kuželna, prostory pro pořádání veřejných akcí). Samotná stavba je velmi zajímavá.


Aktivní centrum je úzce propojeno se sportovním areálem. V rámci stavby centra proběhla i rekonstrukce stávající kotelny, která zajišťuje dodávku tepla jak pro Aktivní centrum, tak např. i pro krytý bazén.


Pro systém řízení a vizualizace nové kotelny s kogenerační jednotkou, distribuce tepla do objektů Baník a Aktivní centrum Ratíškovice a řízení osvětlení objektu Aktivního centra byl vybrán řídicí systém Tecomat Foxtrot a SCADA/HMI systém Reliance. Implementace řídicího a vizualizačního systému byla svěřena společnosti ELG-ELECTRIC. Firma GEOVAP se na projektu podílela zpracováním programového vybavení řídicího systému a vizualizačního projektu.AC Ratíškovice, instalace řídicího systému


Řídicí systém

Řídicí systém je instalován ve třech rozvaděčích, které jsou rozmístěny v budově centra a kotelně. Výměna dat mezi jednotlivými PLC automaty probíhá prostřednictvím sítě PLCNet. Rozvaděč ve výměníkové stanici Aktivního centra je osazen HMI panelem (ID-36), který slouží pro lokální ovládání příslušných technologických částí.


Řídicí systém monitoruje a řídí:


  • spínání/stmívání osvětlení (tlačítka, centrální funkce západ/východ slunce)
  • chod výměníkové stanice (6 x topná větev, ohřev TUV)
  • kotelnu s kogenerační jednotkou TEDOM a plynovým kotlem WOLF
  • spotřebu tepla (komunikace M-Bus)
  • odesílání urgentních poruchových hlášení prostřednictvím GSM

Veškerá data z řídicího systému jsou předávána na dispečerský počítač, na kterém je nainstalován modul Reliance 4 Control Server. Tento počítač je umístěný v místnosti správce areálu. SCADA/HMI systém Reliance umožňuje obsluze prostřednictvím vizualizačních obrazovek sledovat stav jednotlivých technologických celků, nastavovat parametry, monitorovat alarmová hlášení a prohlížet historická data pomocí tabulkových sestav. Obsluha rovněž využívá možnosti přístupu k vizualizaci a datům prostřednictvím modulu Reliance 4 Smart Client.

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Aktivní centrum v Ratíškovicích

Aktivní centrum Ratíškovice

Top