Vizualizace a řízení systému vytápění a klimatizace ve výrobních prostorách společnosti Smiths Medical Hranice

9. října 2013 | Reliance SCADA

Smiths Medical je globální lídr v oblasti návrhu, výroby a distribuce přesných lékařských zařízení. Tato společnost se rozhodla využít 6 700 m² výrobních prostor v CTParku Hranice na severní Moravě.


Nový závod, který do regionu přinesl přibližně 300 nových pracovních míst, je pro Smiths Medical první výrobní základnou ve střední a východní Evropě.


V roce 2013 byla společnost EV COMP oslovena s poptávkou na realizaci systému řízení a vizualizace vytápění a klimatizace. Důraz byl kladen na zajištění přesných parametrů (teplota, tlak, vlhkost) pro čisté výrobní prostory.


Ve výběrovém řízení bylo vybráno navržené řešení s použitím řídicího systému Tecomat Foxtrot od společnosti Teco. Na této zakázce se podílela také firma GEOVAP, která dodala hardware řídicího systému a zpracovala vizualizační projekt.Řídicí systém

Řídicí systém je instalován v 11 rozvaděčích, které jsou rozmístěny v technickém mezipatře objektu. Řídicí systém monitoruje a řídí chod:


  • 14 vzduchotechnických jednotek
  • technologie vytápění
  • technologie chlazení
  • technologie kotelny
  • klimatizačních jednotek DAIKIN v administrativních prostorách prostřednictvím komunikačního protokolu Modbus


Veškerá data z řídicího systému jsou předávána na dispečerský počítač, na kterém je nainstalován modul Reliance 4 Control Server. SCADA/HMI systém Reliance umožňuje obsluze prostřednictvím vizualizačních obrazovek sledovat stav jednotlivých technologických celků, nastavovat parametry, monitorovat alarmová hlášení a prohlížet historická data pomocí grafů či tabulkových sestav. Rovněž je využíván přístup k vizualizaci prostřednictvím modulu Reliance 4 Web Client. Ten umožňuje správci objektu, dispečinku celého CTParku a vedení Smiths Medical ve Velké Británii dohlížet na vizualizaci přes internet.

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Smiths Medical, CTPark Hranice

Smiths Medical

Top