Vizualizace a řízení soustavy centrálního zásobování teplem v severozápadních Čechách

30. října 2019 | Reliance SCADA

Cílem projektu bylo na základě zpracované studie nahradit stávající softwarové a hardwarové vybavení a vybudovat centrální dispečerský portál rozvodu tepla pro společnost ČEZ Teplárenská pro lokality Teplice, Krupka, Bílina, Osek, Duchcov, Chomutov a Jirkov.


Ve třech lokalitách bylo vybudováno nové pracovitě pro operátora (1 x hlavní dispečink rozvodu tepla – 6 x monitor 1920 x 1200, 2 x dohledové pracoviště – 1 x monitor). Dále bylo požadováno napojení na kancelářskou síť a možnost přístupu jednotlivých uživatelů k portálu přes tenkého klienta SCADA/HMI systému Reliance (2 x 25 licencí).


Přístup uživatelů umožňuje modul Reliance Web Client z jejich kancelářských počítačů, ale také třeba z terénu pomocí tabletů připojených do podnikové VPN. Ověřování přístupu uživatelů k systému je na úrovni práv v systému Reliance, čímž je zajištěn přístup pouze k dané technologii.


Dále bylo nutné zajistit napojení na nově budované systémy prediktivní regulace tepelných soustav. To je zajištěno jednak pomocí OPC komunikace s jedním systémem, kdy systém Reliance funguje jako OPC server (Reliance OPC Server), poskytuje data softwaru pro prediktivní regulaci a přeposílá výsledné požadavky na jednotlivé stanice, jednak způsobem, kdy sám systém Reliance zajištuje stahování předpovědi počasí a provádí výpočty prediktivní regulace pro danou lokalitu.

Řídicí systém

SCADA systém Reliance byl zvolen po předchozích zkušenostech s tímto systémem. Jsou využívány jak jeho nativní komunikační drivery, tak i skriptová otevřenost systému s možností napojení do podnikových systémů.


Systém Reliance využívá architekturu klient–server s redundantními servery (Reliance 4 Combi Package Enterprise). O řízení se stará velké množství PLC automatů od firem Schneider Electric, Siemens a AMiT.


Systém zajištuje komunikaci s jednotlivými výměníkovými stanicemi, provádí centrální archivaci dat a alarmových hlášení. U technologicky důležitých čidel jsou v systému nastaveny alarmové meze pro včasné odhalení případného problému s dodávkou tepla.


Společně s daty stanic jsou přenášena i data z měřičů tepla, která jsou následně předávána do nadřazeného podnikového systému pro fakturaci dat konečným odběratelům.


Implementaci systému vizualizace a řízení centrálního dispečerského portálu rozvodu tepla provedla v letech 2017–2019 společnost MARTIA, a. s.Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Kotelna, ilustrační obrázek

ČEZ Teplárenská, a. s.

Top