Vizualizace a řízení systému napájení na Technické univerzitě Malakka v Malajsii

7. září 2023 | Reliance SCADA

Technická univerzita Malakka v Malajsii (Universiti Teknikal Malaysia Melaka – UTeM) byla založena 1. prosince 2000 jako první veřejná technická univerzita v Malajsii. Stěžejními obory této školy jsou inženýrství, IT a řízení technologií.

Napájení UTeM

UTeM svým studentům nabízí různé inženýrské kurzy, mezi které patří i kurz elektrotechniky. Univerzita vyvinula tzv. distribuční laboratoř, která se používá k simulaci řízení distribuce elektrické energie a slouží studentům k tomu, aby porozuměli celému systému distribuce elektřiny od jeho počáteční po konečnou fázi.


Elektrickou energii sem dodává společnost TNB (Tenaga Nasional Berhad), která v Malajsii provozuje rozvodnou síť. Celý systém je ovládán vakuovým jističem, který umožňuje odpojení veškerého zátěžového proudu v případě zkratu či výpadku elektřiny. Dále je zde použit vzduchový jistič, který ovládá dodávku elektřiny z TNB, a motorový jistič, který řídí její přerušení ze záložního energetického zdroje (rotačního měniče).


Všechny výše uvedené bezpečnostní funkce/jističe zajišťují výstupy systému, což jsou tři zátěžové banky zahrnující odporovou, induktivní a kapacitní zátěž. Tyto zátěže spotřebovávají elektřinu z hlavního zdroje.


Součástí systému jsou rovněž dva hlavní rozváděče a jeden rozváděč podružný. Tyto tři jednotky jsou klíčové pro monitorování spotřeby energie zátěžových bank pomocí digitálního elektroměru. K elektrickému monitorovacímu systému patří i sada ochranných relé ABB REJ601.


Systém napájení navíc využívá elektroměru Allen-Bradley PowerMonitor 5000 za účelem analýzy a monitorování kvality elektřiny a současně prostřednictvím OPC serveru komunikuje s runtime modulem Reliance Control Server.Řídicí systém

Na fakultě elektrotechniky a elektroniky byl v roce 2022 implementován systém pro řízení a monitorování elektrického napájení. Sestává z PLC Beckhoff CX5010 a SCADA/HMI systému Reliance.


Šest počítačů je vybaveno modulem Reliance Smart Client, který studentům umožňuje bezproblémové nahlížení do vizualizačního projektu Reliance prostřednictvím jakéhokoli webového prohlížeče.


Pomocí SCADA systému Reliance lze mimo jiné monitorovat a řídit:


  • elektrické jističe (vakuový, vzduchový, motorový)
  • měnič s proměnnou frekvencí
  • zátěžové banky (odporovou, induktivní, kapacitní – stykače)
  • stavy ZAPNUTO/VYPNUTO u všech zařízení
  • stavy OTEVŘENO/ZAVŘENO u všech vrat


Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Řídicí místnost

UTeM

Top