Vizualizace a řízení čistírny odpadních vod v areálu sociálních služeb Náš svět Pržno

8. prosince 2022 | Reliance SCADA

Příspěvková organizace Náš svět poskytuje sociální služby pro osoby s mentálním postižením v kombinaci s tělesným, smyslovým a duševním onemocněním. V obci Pržno působí od roku 2005. Domov v tomto malebném a rodinném prostředí si zde našlo 142 uživatelů a dalších 39 uživatelů bydlí ve Frýdku-Místku. Zhruba stejný počet pracovníků zabezpečuje kvalitní odbornou péči, se srdcem na dlani a přívětivým úsměvem poskytují pomoc a podporu. Uživatelé domova se v maximální možné míře zapojují do běžného života.


Zdroj: www.nassvetprzno.cz


V roce 2020 byl v domově Náš svět instalován systém pro řízení a vizualizaci čistírny odpadních vod.Řídicí systém

Systém tvoří centrální řídicí jednotka Siemens SIMATIC S7-1200 a SCADA/HMI systém Reliance (modul Reliance 4 Control Server).


Řídicí systém se stará o:


  • vizualizaci a řízení procesu čištění odpadních vod
  • sledování procesních hodnot čistírny
  • hlídání provozních stavů čistírny
  • ovládání čerpadel a dmychadel a nastavování časových schémat jejich provozu
  • archivaci procesních dat a jejich grafické zobrazení

Proces biologického čištění lze pomocí vytvořené aplikace optimalizovat na základě vstupních veličin (obsah kyslíku rozpuštěného ve vodě, průtok odpadních vod, výšky hladin apod.). Čerpadla a dmychadla lze řídit buď pomocí časového schématu, nebo pomocí kyslíkové sondy. Čerpadla lze spouštět přímo z aplikace i mimo nastavený program, a to na zvolený časový úsek. Všechna procesní data jsou průběžně archivována do souborové databáze na PC, kde je lze zobrazit v historických grafech.Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Náš svět Pržno

Náš svět Pržno

Top