Vizualizace a řízení domovních předávacích stanic a kotelen ve společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ

18. října 2022 | Reliance SCADA

Akciová společnost ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ se zabývá výrobou a rozvodem tepelné energie a přípravou teplé vody. V současné době firma dodává teplo a zajišťuje přípravu teplé vody pro více než 9 100 domácností v České Lípě a Dubé. Kromě domácností dodává firma teplo též pro školy, úřady, obchodní centra a další zákazníky z terciární sféry.


V předchozích letech bylo rozhodnuto o modernizaci zastaralých řídicích systémů v domovních předávacích stanicích a zastaralé vizualizaci dosud používané na dohledovém pracovišti.


V letech 2020 až 2022 bylo na nový řídicí systém a do nové vizualizace převedeno dvanáct předávacích stanic a dvě kotelny.


Dlouhodobým cílem tohoto projektu je převést do roku 2040 do nového řídicího a vizualizačního systému asi 240 předávacích stanic.
Řídicí systém

Systém sestává ze tří PLC Siemens SIMATIC S7-300 (pro dvě kotelny) a dvanácti automatů WAGO 750-8101 s Domat Merbon Runtime (pro domovní předávací stanice), o vizualizaci se stará SCADA/HMI systém Reliance na dvou redundantních serverech.


Aktuálně je pro vizualizaci použito asi 5 800 datových bodů, výhledově do roku 2040 by však jejich počet měl vystoupat na cílových 100 000.


Na dohledovém pracovišti společnosti je několik klientských počítačů, které k vizualizačnímu projektu přistupují v rámci zabezpečeného intranetu přes tenké klienty Reliance Web Client. Vybraní pracovníci mohou k vizualizaci přistupovat z mobilních telefonů pomocí modulů Reliance Smart Client.


Vizualizační projekt Reliance umožňuje monitorování předávacích stanic a kotelen včetně zásahů operátora, který např. může měnit parametry ovlivňující řídicí a regulační procesy v PLC. SCADA systém Reliance rovněž umožňuje textové zobrazení historických dat alarmů a grafické zobrazení historických dat sledovaných veličin.Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
ČLT, letecký pohled

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s.

Top