Vizualizace a řízení komunikačního systému sestra–pacient v Nemocnici Teplice

Na lůžkových odděleních zdravotnických zařízení (nemocnice, domovy důchodců, lázně apod.) a dnes již i v hotelových komplexech se např. pro účely dohledu nad pacienty používají komunikační systémy typu sestra–pacient. V rámci modernizace rehabilitačního oddělení Nemocnice Teplice byl na konci roku 2008 pro aplikaci sestra–pacient vybrán nový řídicí systém.Řídicí systém

Centrální jednotka systému je propojena s řídicím počítačem, který je vybaven dotykovým LCD displejem. Pro přehlednou vizualizaci aplikace a archivaci definovaných dat byl vybrán SCADA/HMI systém Reliance 4. Ten prostřednictvím vizualizační obrazovky monitoruje a řídí alarmová hlášení a jejich odbavení v jednotlivých pokojích, což může zdravotnický personál oddělení sledovat na dotykovém LCD monitoru. Každé alarmové hlášení je doprovázeno akustickou a vizuální signalizací. Společnost GEOVAP při realizaci zakázky spolupracovala s firmou AEC Novák, s. r. o., dodavatelem elektroinstalace a hardware.Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Fonendoskop, ilustrační obrázek

Nemocnice Teplice

Top