Vizualizace a řízení obchodního centra Meydan v Dubaji

4. září 2019 | Reliance SCADA

Česká společnost Teco má dlouholeté zkušenosti s vývojem a výrobou řídicích systémů pro stroje, procesy, budovy a dopravu. Je to jeden z předních výrobců programovatelných logických automatů.


Pobočka firmy na Středním východě implementovala v roce 2019 systém řízení a vizualizace dubajského obchodního centra Meydan. Jedná se o rozsáhlý projekt zahrnující téměř všechna automatizační řešení, která lze najít v komerčních budovách (např. nákupní centrum).Řídicí systém

Technická zařízení obchodního centra (vzduchotechnika, tlumiče kouře, světla, elektrický systém, požární signalizace, výtahy atd.) jsou řízena PLC automaty Tecomat Foxtrot, vizualizaci má na starosti SCADA/HMI systém Reliance. Komunikace mezi technickými zařízeními a PLC je založena na dvou protokolech – Modbus a BACnet. • Jednotky fan-coil
 • Fan-coil je zařízení určené k regulaci teploty v budově. Je součástí vzduchotechniky a sestává z tepelného výměníku a ventilátoru.


  V obchodním centru je na různých místech instalováno 70 jednotek fan-coil. Pro každé místo je vyžadována rozdílná teplota. Prostřednictvím jednoduchého rozhraní vytvořeného ve SCADA systému Reliance může uživatel ovládat jakýkoli fan-coil v budově (např. nastavovat jeho režim a rychlost) a nastavovat teplotu v případě, že je fan-coil v automatickém režimu. Navíc lze všechny fan-coily kdykoli monitorovat vyčítáním hodnot stavu jejich režimu a rychlosti.


  Komunikace mezi systémem jednotek fan-coil a PLC je založena na protokolu BACnet/IP. • Světla
 • Obchodní centrum je velice hustě osvětleno. Stav světel může uživatel monitorovat na svém mobilním telefonu, tabletu nebo notebooku.


  Komunikace mezi řídicím systémem osvětlení a PLC je založena na protokolu BACnet. • Tlumiče kouře
 • Tlumič kouře je zařízení pasivní protipožární ochrany, které se instaluje do vzduchotechnického potrubí nebo protikouřových bariér (stěny, podlahy, dveře). Jejich úkolem je zabránit šíření kouře z místa vzniku požáru do dalších míst téže budovy.


  Stav tlumičů a ventilátorů lze monitorovat souběžně. • Jednotky pro přívod čerstvého vzduchu
 • V budově obchodního centra je instalováno celkem 5 jednotek pro přívod čerstvého vzduchu. Uživatel může monitorovat hodnoty teploty a vlhkosti, stav kompresorů a stav filtrů. Dále má možnost ovládat stav všech tlumičů a ventilátorů v každé jednotce pro přívod vzduchu. • Čerpadla
 • Součástí projektu Meydan je i vodní systém. Uživatel může monitorovat stav závlahových, přídavných a odvodňovacích čerpadel a nádrží na vodu. • Elektrický systém
 • Uživatel může monitorovat veškeré elektrické jističe budovy včetně hodnot napětí, proudu a kmitočtu. • Požární hlásiče
 • Ochranu před požárem v obchodním centru poskytují budově požární hlásiče. Uživatel může monitorovat jejich stav a případný požár uhasit, a to pomocí:


  • hasicí pěny
  • plynu FM200
  • hasicího přístroje


 • Generátor
 • Generátor je jednou z nejdůležitějších součástí budovy. Z toho důvodu je nutné, aby byl monitorován.


  Komunikace mezi řídicím systémem generátoru a PLC je založena na protokolu Modbus RTU. • Výtahy
 • V obchodním centru se nacházejí dva výtahy. Jelikož může být provoz výtahu někdy nebezpečný, je monitorován alarmový stav obou výtahů i stav zdrojů napájení. • UPS
 • UPS (z anglického uninterruptible power supply, čili zdroj nepřerušovaného napájení) je důležitým zdrojem elektrické energie pro jakoukoli budovu. Proto je nezbytné monitorovat jeho stav. Tato budova není výjimkou.  V obchodním centru jsou instalovány i další systémy, jejichž energetický stav je monitorován. Jsou to:


  • telefonní systém (pobočková automatická telefonní ústředna, z anglického private automatic branch exchange – PABX)
  • zvukový systém (rozhlas)
  • televizní systém (systém příjmu televizních programů, z anglického master antenna television – MATV)
  • systém kontroly přístupu


  Ukázky vizualizačních obrazovek  Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

  Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

  Vyzkoušet demo
  Stáhnout zdarma

  TECO Middle East

  TECO Middle East

  Top