Vizualizace a řízení příjmu mléka ve slovenské společnosti AGRO TAMI

13. listopadu 2023 | Reliance SCADA

AGRO TAMI je slovenská akciová společnost zabývající se zpracováním mléka a výrobou mléčných výrobků a sýrů.


V roce 2023 by v této firmě instalován systém pro řízení a monitorování příjmu mléka, jehož implementaci provedla firma DATANOVA. Je tvořen desítkami PLC Siemens SIMATIC a SCADA/HMI systémem Reliance.Řídicí systém

Tento systém řídí příjem mléka a všechny související podpůrné procesy. Zahrnuje světově nejmodernější dostupnou technologii pro automatizaci a plnohodnotné využití Industry 4.0 v praxi.


Cílem řešení je spojit všechny informace z několika řídicích systémů do jednoho uceleného systému a následně na základě získaných dat automaticky a efektivně řídit příjem mléka. Významně se tak zefektivňuje a zlepšuje celý proces, a to jak kvalitou, tak kvantitou.Kromě SCADA systému Reliance a PLC Siemens SIMATIC byly integrovány tyto procesy a systémy:


 • mostní váha na vážení cisteren
 • ověřování řidičů pomocí RFID na mostní váze a na příjmovém stanovišti
 • kamerový systém pro rozpoznávání evidenčních čísel vozidel
 • systém GPS pro sledování cisteren před příjezdem na příjmové stanoviště
 • integrace stavů cisteren v reálném čase přímo v terénu (4G a GPS)
 • automatický odběr vzorků, jejich správa a evidence
 • automatizace procesu přečerpávání mléka z cisterny do příjmových nádrží
 • automatizace čisticích procesů CIP (cleaning in place – čistění na místě)
 • výrobní systém optiMES pro řízení a evidenci příjmu mléka
 • systém ERP
 • systémy kontroly kvality

Runtime moduly Reliance Control a Reliance View zastřešují třetí úroveň řídicího procesu. V příjmové kanceláři slouží k monitorování a vizualizaci aktuálního stavu, zobrazení historických dat a eskalaci alarmů.


Dále na virtuálním serveru běží modul Reliance Control Server, do kterého přicházejí data ze všech připojených automatů Siemens SIMATIC a který prostřednictvím tenkých klientů Reliance podává pracovníkům podrobné informace formou uživatelských sestav, tabulkových sestav a grafů. Následně jsou data pomocí Reliance OPC UA Server poskytnuta systémům třetích stran a ostatním modulům systému Reliance.SCADA systém Reliance byl vybrán z těchto důvodů:


 • Osvědčilo se řízení a přidělování přístupových práv a rolí.
 • Systém umožňuje integrovat databázové systémy, např. MySQL.
 • Použitím tenkých klientů Reliance byla v cloudové infrastruktuře odbourána nutnost instalace a správy koncových stanic.
 • Spojením většího počtu izolovaných procesů do jednoho celku umožňuje SCADA systém Reliance pracovníkům komplexní dohled v jednom programu na více monitorech.


Ukázka vizualizační obrazovkyVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Mléko

AGRO TAMI, a. s.

Top