Vizualizace a řízení systému vytápění a klimatizace ve výstavním pavilonu Puerto Rico ve španělské Seville

15. července 2014 | Reliance SCADA

Po většinu roku je klima ve španělské Seville velmi teplé a vlhké. Z tohoto důvodu musí být kancelářské budovy a domy vybaveny kvalitním vytápěním a klimatizací. Existují dokonce nařízení, která určují, jakým způsobem regulovat vnitřní teplotu a vlhkost. V zimě nesmí být teplota nad 21 °C a v létě pod 26 °C. Relativní vlhkost musí být v rozmezí 30–70 %.


Firma EPGA se v roce 2013 rozhodla instalovat systém pro řízení vytápění a klimatizace ve výstavním pavilonu Puerto Rico, který byl postaven u příležitosti světové výstavy Expo '92 v Seville. Instalace pokrývá tři patra a podzemní parkoviště. Systém ovládá sedm vzduchotechnických jednotek, osm odsavačů a chladicí zařízení/kotel pro výrobu a distribuci upraveného vzduchu.


Řídicí systém umožňuje uživatelům budovy nadefinovat dobu jeho provozu, nastavit požadované hodnoty, manuálně aktivovat každou jeho část a kdykoli během roku nastavit provozní režim. O případných alarmech mohou být informováni prostřednictvím emailových a textových zprávy. Rovněž je možné zobrazit teplotní křivku každé vzduchotechnické jednotky. Analýzou těchto dat je zajištěn správný chod celého systému.Řídicí systém

Řídicí systém sestává ze tří PLC automatů BACnet od firmy WAGO, které koordinují a řídí chod všech stávajících podsystémů.


Pro nastavení optimální teploty každé části pavilonu je použit SCADA/HMI systém Reliance, k němuž mohou pověření pracovníci přistupovat v jakýkoli den či dobu pomocí chytrého telefonu a webového klienta.


V rámci systému je využit SQL Server Express 2012, který umožňuje uživateli vygenerovat jakékoli specifické sestavy pomocí některé z metod vytěžování dat (tzv. data mining) či BI (business intelligence).

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Vzduchotechnika

ACUyCOM

Top