Vizualizace a řízení linky na výrobu aktivních předních masek pro automobily

1. prosince 2022 | Reliance SCADA

V letech 2020–2021 byl ve výrobním závodě firmy Valeo v Rakovníku instalován systém pro řízení a vizualizaci linky na výrobu aktivních předních masek pro automobily.


Linka se skládá z pěti stanovišť (stanic), z nichž dvě jsou automatická (testovací kabiny) a tři ruční, která slouží pro montáž jednotlivých komponent. Každé ze stanovišť je osazeno vlastním panelovým PC, na kterém běží SCADA systém Reliance.


Dále je pak na lince server, který řeší kamerové testy v jedné z testovacích kabin a komunikaci s aktuátorem ve výrobku. Na tomto serveru běží hlavní projekt Reliance, který slouží především k nastavení linky a ke správě výrobních receptur.


Řídicí systém

Základními kameny řídicího systému jsou PLC Siemens SIMATIC S7-1517F a SCADA/HMI systém Reliance. PLC má na starosti hlavně obsloužení vstupů a výstupů, bezpečnostní okruh výrobní linky, komunikaci s tiskárnou (formát ZPL2) a komunikaci TCP/IP s ručními čtečkami.


SCADA systém Reliance plní na lince následující úkoly:


  • zobrazování postupu výroby obsluze
  • nastavování základních parametrů výrobní linky
  • správa recepturního systému pro výrobu
  • odesílání výrobních dat do nadřazeného systému

Na výrobní lince je osazeno jedno průmyslové a pět panelových PC, přičemž na všech běží vlastní runtime modul Reliance.Server linky

Na serveru je provozován modul Reliance Control Server včetně OPC UA klienta připojeného k PLC. Server slouží k nastavení linky a ke správě receptur, které jsou uloženy v lokální SQL databázi. Server též poskytuje data z PLC pro druhou testovací kabinu (3D měření) – ta nemá vlastní driver pro komunikaci.


Stanice 1–5 společně

Obsluha se k nim přihlašuje pomocí čtečky RFID připojené přes sériovou linku RS-232 a Generic Driver. Při změně receptury stanice automaticky načítá správnou recepturu z SQL databáze.


Ruční stanice 1–3

Zde je provozován modul Reliance Control včetně OPC UA klienta připojeného k PLC. Dle receptury obsluha zakládá příslušné díly, používá příslušné nástroje (např. šroubovák a čtečka kódu DMC) či načítá šarže krabic s díly.


Na stanici 1 obsluha navíc zakládá základní rám výrobku a hotový výrobek odebere z linky. Po dokončení výrobku je do tabulkové sestavy vyrobených kusů automaticky vygenerován záznam s výrobními daty.


Automatická testovací stanice 4

Na této stanici běží modul Reliance Control včetně OPC UA klienta připojeného k PLC. Sestavený výrobek se zde testuje na přítomnost všech komponent a probíhá zde funkční test výrobku.


Automatická testovací stanice 5

Na této stanici je provozován modul Reliance Control. Sestavený výrobek je zde podroben 3D měření pro kontrolu místa pro budoucí osazení radaru ve vozidle. Měření se provádí za pomoci měřicího zařízení KEYENCE LJ-X8000 a posunu jeho měřicí hlavy pomocí lineární osy.


Aplikace recepturního systému ve SCADA systému Reliance a PLC umožňuje zákazníkovi volně měnit posloupnosti výrobních kroků a jejich parametrizaci. Každá aktivita linky je reprezentována „nástrojem“, který má několik nastavitelných parametrů. Je tak například možné volit, v jakém kroku má být použit nástroj šroubovák a kolik má být zašroubováno šroubů.


Automatické odesílání výrobních dat probíhá přes OPC UA server běžící na PLC. Vizualizace serveru periodicky kontroluje, jestli v SQL databázi vyrobených kusů existuje neodeslaný záznam. Pokud ano, je tento záznam předán do datového bloku PLC a je nastaven příznak nových dat. Tato data pak nadřazený systém z PLC sejme a nastaví příznak odpovědi. Díky tomu je možné v lince bufferovat informace o vyrobených kusech a když je nadřazený systém připraven data přijmout, jsou data odeslána.Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Valeo, Rakovník

Valeo Rakovník

Top