Vizualizace a řízení systému protipovodňového uzávěru na vodním díle Libeňské přístavy v Praze

Začátkem roku 1997 bylo rozhodnuto o zahájení realizace systému protipovodňové ochrany Prahy. Na základě poznatků se rozhodlo, že bude využit systém mobilních hradicích prvků spolu s pevnými stavbami. Mobilní hrazení bude využito především v historickém centru města, v úsecích na okraji města bude využito pevných staveb (zídky, hráze apod.) kombinovaných s mobilním hrazením zejména v místech křížení s komunikacemi. V roce 2004, dva roky po ničivých povodních, které nečekaně zasáhly Prahu, byla zahájena výstavba protipovodňové stanice Libeňské přístavy spolu s výstavbou ochrany Rohanského ostrova a areálu MFF UK. Výstavba byla dokončena o rok později, v roce 2005. Libeňské přístavy uzavírají slepé rameno Vltavy v ústí potoka Rokytky. V případě povodní se vrata v hrázi uzavřou a pomocí šesti čerpadel se přebytečná voda odčerpává z Libeňských přístavů a z řeky Rokytky do slepého ramene Vltavy.


Pro spolehlivé ovládání protipovodňového uzávěru je použit SCADA/HMI systém Reliance.Řídicí systém protipovodňového uzávěru je tvořen

  • pěti PLC automaty Siemens SIMATIC S-300, které ovládají všechny automatické, blokovací a bezpečnostní funkce
  • dvěma průmyslovými počítači, ze kterých se ovládají čerpací stanice a které slouží k ukládání a přenosu dat do systému Reliance
  • operátoskými panely umístěnými na vratech rozvaděčů a jezu
  • SMS driverem, který umožňuje zasílání informačních SMS zpráv na mobilní telefon

V budoucnu by měl být řídicí systém propojen do integrovaného systému Povodí Vltavy, Pražských vodovodů a kanalizací a do krizového centra hlavního města Prahy.Snímky z výstavby protipovodňového uzávěru v Libeňských přístavechVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Protipovodňový uzávěr, Libeňské přístavy, Praha

Libeňské přístavy v Praze

Top