Vizualizace a řízení dálkových odečtů měřičů tepla ve společnosti ČEZ

6. listopadu 2017 | Reliance SCADA

V roce 2016 provedla firma MARTIA, a. s., implementaci systému pro vizualizaci a řízení dálkových odečtů měřičů tepla ve společnosti ČEZ.


Cílem celého projektu bylo nahrazení stávajícího softwaru pro dálkový odečet měřičů tepla ve Skupině ČEZ při minimalizaci nákladů na výměnu a úpravu komunikačních modulů používaných v měřičích tepla.


Bylo potřeba vyřešit příjem a odesílání SMS, dekódování binárních dat ze SMS a především napojení nového softwaru na fakturační systém SAP.
Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Reliance reference – teplárenství

MARTIA, a. s.

Top