Vizualizace zařízení na úpravu vzduchu v kapli svatého Kříže na hradě Karlštejn

Vrcholně gotický hrad založený v roce 1348 zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. V roce 1355 již Karel IV. pobýval na hradě, dohlížel na jeho dostavbu a na výzdobu interiérů, především hradních kaplí. Stavebně byl hrad dokončen v roce 1365, kdy byla vysvěcena kaple sv. Kříže ve Velké věži. Na počátku husitských válek byly z bezpečnostních důvodů na Karlštejn převezeny české korunovační klenoty, které zde s krátkými přestávkami zůstaly uloženy téměř 200 let.


V kapli sv. Kříže se nachází zcela ojedinělá původní nástěnná výzdoba ze 14. století, soubor 129 deskových obrazů Mistra Theodorika (největší na světě), největší portrétní galerie českých panovníků v Česku. Tento klenot české kultury je třeba uchovat pro další generace.


Galerie obrazů Mistra Theodorika v kapli sv. Kříže

Galerie obrazů Mistra Theodorika v kapli sv. Kříže

Protože prostředí v kapli sv. Kříže (především vlhkost a teplota vzduchu) má největší vliv na deskové obrazy, bylo třeba velmi citlivě instalovat systém pro úpravu vzduchu, který by udržoval teplotu a vlhkost na stanovených parametrech a přitom aby celý systém nenarušil historickou instalaci v galerii. Za tímto účelem byla na Karlštejně instalována jednotka úpravy vzduchu řízená PLC Tecomat.


Jednotky pro úpravu vzduchu instalované na hradě

Jednotky pro úpravu vzduchu instalované na hradě


Radiovou komunikací jsou data přenášena na nádvoří do místnosti kastelána hradu, odkud je možné za pomoci SCADA/HMI systému Reliance on-line sledovat aktuální situaci v kapli včetně historických trendů. V případě překročení limit je kastelán o situaci ihned informován formou alarmů.


Místnost kastelána hradu s instalovanou vizualizací

Místnost kastelána hradu s instalovanou vizualizacíVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma


Fotografie Beroun Region od borshop je licencována pod CC BY 2.0.

Hrad Karlštejn

Hrad Karlštejn

Top