Vizualizace a řízení plynové kotelny společnosti Vitana ve Varnsdorfu

30. ledna 2020 | Reliance SCADA

V roce 2019 byl v závodě Varnsdorf akciové společnosti Vitana instalován nový systém vizualizace a řízení plynové kotelny. Instalaci provedla firma JS stavby, s. r. o., ve spolupráci s panem Hromkem, energetikem závodu. Došlo tak k nahrazení původního řídicího systému Honeywell Excel, který řídil kotelnu předchozích dvacet let.

Řídicí systém

Systém, který tvoří SCADA systém Reliance a PLC Tecomat Foxtrot, byl zvolen pro svou modularitu a do budoucna je počítáno s jeho dalším rozšířením, např. o řízení vzduchotechniky. Tento systém umožnil plně zohlednit požadavky zákazníka. Byl vytvořen takříkajíc na míru s důrazem na úsporu energií.


V plynové kotelně je provozován autonomní systém, který je ovládán a vizualizován přes LCD panel. Jsou zde dostupné všechny funkce a nastavení potřebné pro provoz kotelny. Na toto webové rozhraní se lze připojovat z intranetu společnosti.


SCADA systém Reliance je provozován na samostatném počítači. Vizualizační projekt zobrazuje provozní informace o stavu kotelny (poruchy, alarmy, teploty atd.). Po zkušenosti s předchozím systémem řízení kotelny se nyní podařilo kompletní vizualizaci vytvořit na jedné hlavní obrazovce. Předchozí řešení s několika obrazovkami nebylo ideální.


Mezi další výhody nového systému patří:


  • odesílání emailových zpráv při nestandardním provozu
  • vzdálený přístup a ovládání přes TeamViewer
  • vizualizace proměnných v grafech (pomáhá při ladění PID regulátorů) a tabulkách

V tomto projektu byly krátké náhledové nápovědy jednotlivých prvků vizualizace využity pro vytvoření celkové nápovědy systému. Vždy je v nich uvedeno, co lze se kterým prvkem dělat a nastavovat. Nebylo tedy nutné vytvářet složitý tištěný manuál se spoustou textu.


Velkým plusem je možnost vytváření skriptů, což otevírá další úroveň možností automatizace. V projektu jsou vytvořeny skripty pro ukládání dat z měření prostorových teplot, spotřebovaného tepla, informací o chodu hořáků apod. a pro generování sestav. Jednoduché skripty jsou rovněž využity pro posun ekvitermních křivek, a to jak celé křivky, tak jednotlivých bodů pro manuální nastavení. Hodnoty ekvitermních křivek mohou být nahrávány skriptem jednou denně dle aktuální venkovní teploty např. za posledních 24 hodin. Projekt se stále vyvíjí, čímž se otevírají další možnosti využití skriptů (např. víkendové útlumy).Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Kotelna, ilustrační obrázek

VITANA, a. s.

Top