Vizualizace a řízení vytápění a energetického managementu výrobního závodu společnosti KARBOX

16. srpna 2016 | Reliance SCADA

Česká společnost KARBOX se zabývá výrobou kontejnerů, sendvičových panelů, skříňových nástaveb na užitkové automobily všech značek a rovněž výfukového potrubí pro autobusy Iveco (dříve Karosa) a vozy Tatra.


V roce 2016 byla provedena rekonstrukce výrobního závodu, se kterou byl spojen i požadavek na efektivnější využívání energií. Tento požadavek proto zahrnoval i řízení decentralizovaných zařízení MaR a IRC.


Pro systém řízení a vizualizace vytápění a energetického managementu, který byl implementován společností ELG-ELECTRIC, byl vybrán řídicí systém Tecomat Foxtrot a SCADA/HMI systém Reliance. Společnost GEOVAP se na projektu podílela dodávkou inženýrských prací, tj. zpracováním programového vybavení řídicího systému a vizualizačního projektu.Řídicí systém

Řídicí systém je nainstalován v 9 rozvaděčích, které jsou rozmístěny v objektu výrobního závodu. Jednotlivé PLC automaty jsou propojeny přes optickou infrastruktura a výměna potřebných dat probíhá prostřednictvím sítě PLCNet. Každý rozvaděč je také osazen operátorským 10" HMI panelem (ID-36), který slouží pro lokální ovládání a vizualizaci příslušných technologických částí.


Řídicí systém monitoruje a řídí:


  • chod zařízení IRC v místnostech (asi 60 prostor – sklady, administrativní a výrobní prostory)
  • vytápění výrobních hal pomocí stropních plynových infrazářičů
  • 9 plynových kotelen
  • spotřeby energií (plyn, elektrická energie, voda, teplo) – komunikace M-Bus, pulzní měření
  • regulaci čtvrthodinového maxima spotřeby elektrické energie (hlídání nepřekročení limitu odběru pomocí odpínání zátěží a plánování smluvního odběru elektrické energie)

Systém je zároveň připraven na realizaci řízení osvětlení.


Veškerá data z řídicího systému jsou předávána na dispečerský počítač, na kterém je nainstalován modul Reliance 4 Control Server. SCADA/HMI systém Reliance umožňuje obsluze prostřednictvím vizualizačních obrazovek sledovat stav jednotlivých technologických celků, nastavovat parametry, monitorovat alarmová hlášení a prohlížet historická data pomocí tabulkových sestav. Obsluha rovněž využívá možnosti vzdáleného přístupu k vizualizaci a datům prostřednictvím tabletu.Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Kotelna, ilustrační obrázek

KARBOX, s. r. o.

Top