Vizualizace a řízení výroby elektrické energie a dodávky tepla pro nizozemské město Ede

13. listopadu 2017 | Reliance SCADA

Nizozemská společnost KARA Energy Systems implementovala v roce 2016 systém pro vizualizaci a řízení dálkového vytápění města Ede.


Elektrickou energii vyrábí dvě turbíny, které využívají páru přicházející ze dvou parních kotlů. Zbytková pára v kondenzátoru zkapalní, tj. přemění se v kondenzát (vodu), který se okruhem vrátí zpět do kotle. K této kondenzaci dochází díky studené vodě z města, která je čerpána přes kondenzátor. Součástí je tepelný výměník, který zajišťuje oddělenost obou okruhů. Studená voda je ohřívána párou a následně čerpána jako teplá voda zpět do města.


V kotlích se spalují dřevní štěpky, které jsou do kotelny přiváženy nákladními vozy. Při příjmu jsou štěpky vhozeny do výsypné jámy. Pomocí jeřábu jsou pak dopraveny buď do zásobníku, nebo do násypek. Z násypek dřevo pokračuje šnekovým dopravníkem a hřeblovým dopravníkem do pece.Řídicí systém

Monitorování a řízení procesů výroby elektrické energie a dodávky tepla zajišťují SCADA/HMI systém Reliance a pět PLC automatů Hitachi.


Výhody SCADA systému Reliance:


  • Systém poskytuje dokonalý přehled o celém procesu. Zejména u dálkového vytápění je důležité, aby zásobování teplem bylo nepřetržité. Při přerušení dodávky systém Reliance přehledně zobrazí problémový stav ve formě seznamu chyb, červených světel apod. Problém tak lze vysledovat a vyřešit velmi rychle, aby doba přerušení dodávky byla co nejkratší.
  • K dispozici jsou tři vedle sebe umístěné obrazovky, takže lze současně zobrazit první kotel (levá obrazovka), okruh teplé vody (prostřední obrazovka) a druhý kotel (pravá obrazovka).
  • SCADA systém Reliance zasílá prostřednictvím emailové zprávy upozornění na případnou poruchu. Operátoři jsou o poruše informováni v mimopracovní době a systém Reliance poté zobrazí informaci o tom, zda oprava proběhla úspěšně.
  • Operátoři mohou jednoduchým způsobem zobrazit grafy různých naměřených hodnot, což jim umožňuje sledovat technologický proces a nastavovat regulační parametry. Díky tomu nemusejí být vždy odkázáni na techniky firmy KARA.


Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Kotelna, ilustrační obrázek

KARA Energy Systems

Top