Provozní a energetický dispečink moderní budovy Moravské zemské knihovny v Brně

V roce 1999 byla zahájena výstavba Moravské zemské knihovny, jedné z nejvýznamnějších staveb města Brna.


V březnu 2001 byla nová budova Moravské zemské knihovny v Brně slavnostně otevřena. Byla to událost pro celé české knihovnictví. V průběhu roku přišlo a přijelo na prohlídku tisíce knihovníků, architektů a odborníků z jiných profesí, aby si prohlédli a posoudili koncepci budovy. Přesto, že výchozí myšlenka architektů byla „Proudy informací se klikatí za poznáním...”, projevila se snad jen v tom, že v celé stavbě nenajdete „jeden pravý úhel”, zatímco funkce pro knihovnické a informační služby jsou řešeny jednoduše a přehledně.


Pro realizaci části TZB byla vybrána firma TECONT nejen jako zkušená realizační a dodavatelská firma v oboru MaR, ale také jako firma nabízející kvalitní technické řešení, jehož jádrem jsou řídicí systémy české firmy Teco.


Systém řízení celé budovy je vystavěn na principu autonomních řídicích jednotek Tecomat NS950 RAPID, TC600, TECOREG TR300, TR141 (IRC), pokrývajících vždy určitou technologickou část vymezenou funkčně, nebo svým umístěním. Správný chod systému jako celku zajišťují komunikační kanály pro výměnu dat mezi jednotlivými moduly navzájem a mezi moduly a dispečerským počítačem. Celkově je do systému zapojeno 82 řídicích jednotek.Řízené a monitorované technologie

 • výměníková stanice, vytápění a TUV
 • strojovna chlazení
 • vzduchotechnika pro kanceláře, studovny, knižní depozity, sociální zařízení – celkem 44 jednotek
 • systém řízení jednotek FanCoil (IRC) – celkem 67 místností
 • solární ohřev TUV
 • řízení podlahového vytápění a chlazení
 • řízení přirozeného provětrávání
 • řízení energetických fasád
 • monitorování stavu EPS, výtahů, požárních dveří atd.

Vizualizační a řídicí SW na dispečerském pracovišti je řešen grafickým SCADA/HMI systémem Reliance. Standardní funkce běžné u programů tohoto typu jsou samozřejmě základní výbavou prostředí, které je nástrojem obsluhy pro ovládání a řízení celé budovy:


 • monitorování a ovládání technologií v reálném čase
 • archivace vybraných dat
 • tvorba a zobrazování grafů (trendů) měřených veličin
 • tvorba a zobrazování tabulkových sestav
 • definice uživatelů, přístupových práv a hesel
 • archivace a zobrazení alarmů, hlášení
 • komunikace po síti protokolem TCP/IP
 • komunikace modemy, radiomodemy


Ukázky vizualizačních obrazovek

Boční pohled na budovu knihovny (v levé části je monitorována prosklená energetická fasáda).

Boční pohled na budovu knihovny (v levé části je monitorována prosklená energetická fasáda)Z půdorysů jednotlivých pater je možné kliknutím myši zobrazit parametry IRC modulů

Z půdorysů jednotlivých pater je možné kliknutím myši zobrazit parametry IRC modulůPřehledová vizualizační obrazovka s možností rychlého přepnutí do libovolné technologie

Přehledová vizualizační obrazovka s možností rychlého přepnutí do libovolné technologieVizualizace jedné z mnoha vzduchotechnických jednotek

Vizualizace jedné z mnoha vzduchotechnických jednotekVizualizace předávací stanice

Vizualizace předávací staniceSledování odběrů el. energie a hlídání čtvrthodinového maxima

Sledování odběrů el. energie a hlídání čtvrthodinového maximaVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Moravská zemská knihovna

Moravská zemská knihovna Brno

Top