Vizualizace a řízení energetického hospodářství výrobního areálu společnosti MASO UZENINY POLIČKA

28. září 2020 | Reliance SCADA

MASO UZENINY POLIČKA, a. s., patří mezi významné a stabilní hráče na trhu s hovězím masem, uzeninami a vepřovým masem. Řadí se mezi naše největší dodavatele hovězího masa. Jejími zákazníky jsou známé české i zahraniční značky – Lidl, Kaufland, Ahold, Penny, BILLA, Makro, COOP a mnohé jiné. Firma zásobuje více než 2 000 maloobchodních prodejen a společností, řeznictví, restaurací a jídelen v Česku i jiných evropských zemích. V rámci naší země je dnes tato společnost jediným dodavatelem hovězího masa pro síť restaurací McDonald's.


V roce 2018 vznikl požadavek na kompletní rekonstrukci energetického hospodářství výrobního areálu firmy. Na základě předchozích projektů realizovaných ve spolupráci s firmami ELG-ELECTRIC, s. r. o., a CERGOMONT, s. r. o., byla firma GEOVAP oslovena, aby se podílela na zpracování projektové dokumentace (spolu s firmou TEVA-elektro, s. r. o.) a poté zúčastnila výběrového řízení.


Řešení postavené na robustním řídicím systému Tecomat Foxtrot a SCADA/HMI systému Reliance bylo klientem schváleno, načež mohly začít montážní a inženýrské práce. Specifikum a obtížnost tohoto projektu spočívala v tom, že veškeré práce probíhaly za plného provozu výroby a odstávky výroby při přechodu na novou technologii byly minimální (pouze o víkendech).Řídicí systém

Řídicí systém Tecomat Foxtrot je decentralizovaný a instalovaný ve 13 rozváděčích, které jsou rozmístěny po celém výrobním areálu. Pro jejich vzájemnou komunikaci je použita síť PLCNet. Rozváděče jsou osazeny HMI panely, které slouží pro lokální ovládání.


Dispečerský počítač, na kterém je nainstalován SCADA/HMI systém Reliance, je umístěn ve velínu s nepřetržitým dohledem obsluhy. Hlavním úkolem systému Reliance je získávání dat z jednotlivých PLC a jejich prezentace v přehledných grafických schématech tak, aby obsluha byla okamžitě informována o stavu řízených technických zařízení a mohla řešit případné problémy.


Veškerá provozní data jsou ukládána do databáze. Nedílnou součástí projektu je i detailní archivace energií. Hlavní energetik firmy MASO UZENINY POLIČKA si je může zobrazovat pomocí tabulkových sestav nebo grafů s využitím webového serveru Reliance. Tato data slouží klientovi pro analýzu provozu areálu.


Řídicí systém řídí a monitoruje:


  • 2 parní kotle Bosch jako hlavní zdroje páry (komunikace Modbus)
  • tlak páry
  • 4 výměníkové stanice pára–voda
  • ohřev a distribuci topné vody a teplé užitkové vody v celém areálu
  • čistírnu odpadních vod s ohřevem a distribucí teplé vody pro jímky s kalem
  • vzduchotechnické jednotky
  • chladicí kompresory a využití jejich odpadního tepla pro předehřev teplé užitkové vody
  • spotřebu elektrické energie, plynu, vody a tepla (komunikace M-Bus)

Pro detailnější práci s uloženými daty energií je v budoucnu možné nasazení systému AVE.Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
MASO UZENINY POLIČKA, maso

MASO UZENINY POLIČKA

Top