Vizualizace a řízení výrobních procesů v závodě na zpracování tkanin společnosti Rashid Textile Printing Industries v Pákistánu

4. května 2015 | Reliance SCADA

Rashid Textile Printing Industries (RTI) je pákistánská firma, která se zabývá zpracováním široké škály pánských i dámských tkanin. Její textilní továrna je rozdělena do mnoha oddělení, mezi které patří např. oddělení tisku či barvení.


Před instalováním nového monitorovacího systému se k provozu jednotlivých oddělení používaly tradiční metody monitorování a uchovávání dat. Vedení společnosti mělo zájem o společnou platformu pro monitorování všech výrobních strojů a výroby a distribuce elektrické energie.Řídicí systém

Aby bylo vyhověno požadavkům klienta, byl roku 2014 v továrně firmou Alpha Engineering instalován SCADA/HMI systém Reliance. Ten zajišťuje monitorování a ukládání následujících dat: prostoje, výroba a účinnost všech strojů, energie spotřebovaná v rozvodné síti, generátorech a fotovoltaické elektrárně. Systém provádí sběr dat ze strojů a na základě těchto dat generuje přehledové sestavy.


SCADA systém Reliance monitoruje a ovládá:


  • graficky orientované operátorské obrazovky zobrazující důležitá data získaná z různých typů koncových uzlů protokolem Modbus
  • stav, výrobu, účinnost a prostoje všech výrobních strojů
  • stav a důležité elektrické parametry rozvodné sítě
  • elektrické parametry všech pěti dieselagregátů instalovaných v továrně
  • elektrické parametry a redukce spotřeby energie všech deseti solárních invertorů instalovaných v továrně
  • všechny tyto důležité parametry ve formě aktuálních a historických grafů
  • archivaci tabulkových sestav, alarmů/událostí (propojených s varovnými GSM signály) a grafů

Mohou být vygenerovány různé typy tabulkových sestav, které srozumitelnou formou poskytují informace o každém stroji (výroba, účinnost, prostoje).Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma


Fotografie Drying Wool od chany crystal je licencována pod CC BY-ND 2.0.

Sušení vlny, ilustrační obrázek

Rashid Textile Printing Industries

Top