Vizualizace a řízení linky pro obrábění železničních náprav a montáž dvoukolí ve výrobním závodě kazašské společnosti RWS Wheelset

2. srpna 2017 | Reliance SCADA

V letech 2014–2016 byla v kazašském městě Ekibastuz zkonstruována nová linka na obrábění železničních náprav a montáž dvoukolí ve společnosti RWS Wheelset. Generálním dodavatelem a partnerem byla česká firma ALTA a na dodávkách se zároveň podílely desítky společností z Česka a Slovenska.


K ovládání výrobní linky byla vybrána zařízení firmy Siemens, vizualizaci obstarává SCADA/HMI systém Reliance. Komunikace mezi PLC Siemens a systémem Reliance probíhá pomocí OPC serveru SIMATIC NET. Komunikace s jednotlivými řídicími systémy probíhá v kruhové topologii s využitím optického vlákna a zařízení Siemens SCALANCE. SCADA systém Reliance je provozován na třech stanicích, které jsou vzájemně plně zástupné a vyměňují si informace pomocí síťového propojení na segmentu sítě odděleném od technologických dat.


Základním úkolem SCADA systému Reliance je monitorování činnosti celé linky včetně jednotlivých zařízení na těchto úrovních:


  • celá technologie – informace o pohybu výrobků v lince (monitorování možných pozic výrobku)
  • technologické celky – informace o jednotlivých zařízeních včetně transportního systému (informace o stavu a poruchách)
  • zařízení – informace o stavech zařízení, alarmových stavech, stavech jednotlivých pohonů a senzorů
  • pohony a senzory – detailní informace o jednotlivých pohonech a senzorech

SCADA systém Reliance zároveň umožňuje:


  • sledovat stav celého technologického procesu
  • v případě poruch zařízení nabízet takové informace, které dispečerovi umožní rychlé odstranění dané závady
  • provádět rozhodování
  • archivovat veškeré poruchové stavy zařízení
  • archivovat veškerá rozhodnutí dispečera
  • archivovat veškerý technologický proces pro zpětnou analýzu

Spolu s výrobkem se celou linkou nesou informace o jeho parametrech a cestě od vstupu do linky až k expedici. Tyto informace se průběžně ukládají a aktualizují v tabulkách SQL databáze (Microsoft SQL Server) a následně slouží pro tvorbu výstupních reportů o výrobě a pro další zpracování na úrovni cechu nebo celého podniku. Systém komunikuje s informačním systémem na cechu výroby železničních kol a na základě přečtení čárového kódu na výrobku si z tohoto informačního systému vyčítá informace o kolech, které slouží jako důležité parametry pro výsledný report o výrobku slisovaného dvoukolí.


Ke spokojenosti zákazníka byly využity mnohé funkce SCADA systému Reliance včetně rozsáhlého využití skriptovacího jádra, kterým je řešeno multiplexování při zobrazování informací o jednotlivých zařízeních, při zobrazování chodu výrobku linkou, rozhodovací procesy a řízené vyčítaní dat z jednotlivých PLC.


Jazykem projektu i programu je ruština.Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Vlak, ilustrační obrázek

RWS Wheelset

Top