Centrální dispečink kotelen Praha 3

Ve druhé polovině roku 2002 byl uveden do provozu centrální dispečink kotelen, na který jsou napojeny lokální plynové kotelny zajišťující výrobu tepla a teplé užitkové vody pro přibližně 300 obytných domů v Praze 3.


Centrální dispečink je vybaven SCADA/HMI systémem Reliance 3, který je instalován na třech počítačových pracovištích. Mimo to jsou provozní data k dispozici přes webový prohlížeč i na libovolném místě v podnikovém intranetu.


Srdcem celého dispečinku je komunikační server, který zajišťuje spojení s jednotlivými kotelnami. Ve spolupráci s firmou GEOVAP byl do systému Reliance 3 doplněn komunikační modul pro obsluhu telefonního spojení a přenos aktuálních a archivních dat z jednotlivých regulátorů na kotelnách přes modemy pomocí TMC protokolu (Tecont Modem Communication).


Ke komunikačnímu serveru jsou napojena další dvě dispečerská pracoviště, kde probíhá vlastní vyhodnocení událostí a další zpracování provozních dat. Na dispečinku je dále monitorována teplota.Vlastní programové vybavení dispečinku kromě standardních funkcí SCADA systému dále zajišťuje:

  • obsluhu telefonického spojení s jednotlivými kotelnami a sběr aktuálních a archivních provozních dat dle nastaveného časového intervalu
  • obsluhu příchozího volání z kotelny v případě poruchy nebo havárie, zpracování poruchového hlášení a rozesílání krátkých textových zpráv na mobilní telefony
  • rozesílání zpráv o napadení objektů na PCO Securitas
  • v případě nutných oprav komunikaci s dalšími provozními středisky pomocí elektronické pošty
  • obsluhu telefonního hlásiče
  • archivaci provozních hodnot a změn stavů s možností automatického exportu pro další zpracování (např. MS Excel)
  • statistiku telefonických spojení včetně výpočtu provozních nákladů


Dispečerské pracoviště s možností zobrazení vizualizace na projekčním plátně

Dispečerské pracoviště s možností zobrazení vizualizace na projekčním plátně


Vlastní komunikační server zajišťuje periodické obnovování dat z jednotlivých kotelen dle uživatelsky nastaveného intervalu. Při každém spojení jsou kromě aktuálních provozních dat a stavů přeneseny i archivní hodnoty, které se ukládají v pravidelných intervalech do vnitřní paměti regulačního systému. Po ukončení spojení má tak dispečer k dispozici kompletní přehled o provozu a historii sledovaných veličin.


V případě vzniku poruchy či havárie inicializuje řídicí systém kotelny automaticky spojení s dispečinkem a po přenesení dat jsou okamžitě rozesílány SMS zprávy na zvolené mobilní telefony pohotovostní služby. Pro možnost uživatelské správy rozesílaných textových zpráv (konfigurace mobilních telefonních čísel, přiřazení textů poruchovým hlášením, rozesílání kopií atd.) byla vytvořena speciální nadstavba vizualizačního systému. V případě havarijního odstavení jakékoliv kotelny se v mimo pracovní dobu aktivuje i telefonní hlásič, který odešle i příslušný zvukový vzkaz.


Objektová výměníková stanice

Objektová výměníková stanice

Pro možnost kontroly provozu topných zdrojů i mimo pracovní dobu dispečerů může pohotovostní služba pomocí vzdáleného přístupu přes telefonní linku provádět na dispečerských pracovištích pomocí přenosného počítače kontrolu provozu jednotlivých technologií z libovolného místa. V případě potřeby je možno prohlížet historii provozu i z příslušné kotelny. V nutných případech lze takto i dálkově upravovat jednotlivé provozní parametry bez nutnosti výjezdu na příslušnou lokalitu.


Pro usnadnění práce při dalším zpracování provozních dat byla opět vytvořena speciální nadstavba systému Reliance 3, umožňující automatický export provozních dat z databázových souborů přímo do souborů formátu MS Excel. Uživatelské rozhraní umožňuje jednoduchým způsobem konfigurovat příslušné sestavy do potřebných celků. Vzhledem k tomu, že na řídicí systém kotelny jsou pomocí sériové linky s rozhraním M-Bus napojeny nejen měřiče tepla jednotlivých topných větví a teplé užitkové vody, ale i pulsní výstupy z plynoměrů a vodoměrů, má provozovatel k dispozici kompletní přehled o hospodárnosti provozu jednotlivých topných zdrojů a může operativně rozhodovat např. o plánu oprav.Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Kotelna

Kotelny v Praze 3

Top