Vizualizace a řízení provozu lanové dráhy Diana v Karlových Varech

10. ledna 2020 | Reliance SCADA

Historie

Na rozdíl od dvou dalších karlovarských lanovek vybudovaných na počátku 20. století k hotelu Imperial anglickým šlechticem a podnikatelem lordem Westburym byla lanovka Diana vždy lanovkou městskou. O vybudování lanovky z Mariánské uličky na Výšinu přátelství se rozhodlo 15. září roku 1909 na zasedání městského zastupitelstva. Pak už šlo vše neuvěřitelně rychle. Lanovka byla postavena během tří následujících let.


Na podzim roku 1910 proběhla prohlídka trasy lanovky za přítomnosti švýcarského projektanta Ing. Petera. Stavba lanového tělesa a tří staničních budov byla přidělena vídeňské stavební společnosti Leo Arnoldi, která stavbu zajistila za účasti místních řemeslníků a firem. Strojní a elektrická zařízení dráhy dodala a montáž provedla firma Siemens-Schuckertwerke. Tato společnost dodala i vagóny. Na podzim 1911 začaly pozemní práce. Na začátku roku 1912 bylo uděleno stavební povolení na stavbu budovy měnírny. V dubnu 1912 byla udělena koncese na provozování lanovky a konečně 5. srpna 1912 byl provoz zahájen. V době svého zprovoznění byla Diana nejdelší pozemní lanovou dráhou v celém Rakousku-Uhersku.

Technické údaje

Lanová dráha Diana je pozemní lanová dráha kyvadlového systému s pevným uchycením vozů. Její trať je jednokolejná s Abtovou výhybnou uprostřed. Dráha má tři stanice – dolní Stará louka v blízkosti grandhotelu Pupp, prostřední Jelení skok a horní Diana. Prostřední stanice se nachází přesně v polovině dráhy a oba vozy (směr nahoru i dolů) tak zastavují současně v prostoru výhybny. Dráhu, která je 453 metrů dlouhá a má výškový rozdíl 167 metrů, překoná lanovka za 6,5 minuty. Trasu křižují tři podchody a tři přechodové můstky.


Ač je provozovatelem městský dopravce, neplatí na lanovce tarif MHD, ale tarif speciální. I dnes totiž slouží lanová dráha především pro dopravu do výletního areálu Diana, a to jak pro turisty, tak pro stálé obyvatele Karlových Varů.Řídicí systém

Řízení bylo svěřeno PLC automatu SAIA PCD2, vizualizační projekt byl vytvořen ve SCADA/HMI systému Reliance. Programovatelný automat SAIA PCD2 ve spojení s počítačem, na kterém je nainstalován SCADA/HMI systém Reliance (Reliance Control Server), umožňuje strojníkovi řídit lanovou dráhu buď v automatickém, nebo v manuálním režimu. Na přehledové obrazovce jsou uvedeny provozní informace o stavu zařízení. Je zde i poruchový panel sloužící k rychlé diagnostice případné poruchy. SCADA systém Reliance rovněž zaznamenává pravidelné denní, týdenní, měsíční a roční prohlídky, jak to požadují technické a právní předpisy pro zajištění bezpečného provozu. Tyto záznamy má prostřednictvím webového klienta Reliance k dispozici vedoucí střediska lanových drah.Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Lanovka Diana

J-Controls, s. r. o.

Top