Monitorování a řízení procesů polymeračního reaktoru Hagemann II ve společnosti SYNPO

SYNPO, akciová společnost založená v roce 1952 jako Výzkumný ústav syntetických pryskyřic
a laků, byla vždy čelným představitelem aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti polymerů. Od roku 1992 je SYNPO zisková akciová společnost, která se zabývá:


  • smluvním výzkumem a vývojem a formulacemi v oblasti syntetických polymerů, nátěrových hmot, kompozitů, lepidel a polymerů pro aplikace v elektronice
  • aplikačním vývojem
  • vývojem procesů na poloprovozním a výrobním zařízení
  • výrobou specialit oblasti polymerní chemie
  • analytikou a zkušebnictvím v akreditovaných laboratořích

Zdroj: Webové stránky firmy SYNPO, akciová společnost.Řídicí systém

Monitorovací a řídicí systém slouží ke kontrole průběhu reakce v polymeračním reaktoru. Řízení se skládá především z udržování otáček míchadla, regulace teploty směsy v reaktoru
a postupného přidávání ostatních chemických látek během reakce (příkap) podle předem stanoveného časového harmonogramu. Protože se jedná o víceúčelové zařízení umožňující výrobu více druhů produktů, byl vytvořen systém pro recepturní řízení.


Každá receptura se skládá ze dvou částí: procesu navažování a procesu varu. Během procesu navažování jsou do navažovacích zásobníků napouštěny stanovené hmotnosti jednotlivých chemikálií. Ty jsou pak podle dané receptury přepuštěny do reaktoru nebo ponechány
v některém ze zásobníků pro příkap. Po navážení surovin může začít proces varu, který je řízen podle druhé části receptury. Typicky je směs v reaktoru přivedena k varu, ve kterém je pak udržována po stanovenou dobu. Během této doby jsou podle příslušné receptury přidávány další komponenty (příkap) a je řízen průběh vlastní reakce až do jejího ukončení.


Součástí řídicího systému je algoritmus, podle kterého jsou jednotlivé receptury spouštěny, přerušován jejich běh a ukončovány. Dále potom prostředí pro jejich vytváření a editaci. Součástí projektu je i externí program pro generování a archivaci operačních listů podle jednotlivých šarží vyrobených produktů. Zdrojem dat pro něj jsou databáze vytvářené SCADA/HMI systémem Reliance.

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
SYNPO, akciová společnost

SYNPO, a. s.

Top