Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty

11. května 2016 | Reliance SCADA

Základním posláním Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC), je plnit funkci vlastníka a provozovatele dráhy celostátní a drah regionálních ve vlastnictví státu. Cílem SŽDC je nabídnout dopravcům po všech stránkách kvalitní a bezpečnou železniční dopravní cestu.


Zdroj: www.szdc.cz


V roce 2015 byl pro SŽDC implementován systém dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty. Jeho cílem je přenos a sběr dat z různých systémů zajišťujících provozuschopnost železniční dopravní cesty. Jednotlivé technologické systémy jsou dodávány různými dodavateli a výstupem aplikace je jednotná vizuální prezentace těchto systémů pro koncového uživatele (SŽDC).Hlavní integrované technologické systémy

 • osvětlení železničních zastávek
 • elektrický ohřev výměn (výhybek)
 • elektrická požární signalizace
 • elektronická zabezpečovací signalizace
 • elektrická předtápěcí zařízení
 • kamerové systémy
 • staniční rozhlas
 • automatický zhášecí systém
 • odečet odběru elektrické energie
 • informační systémy pro cestující
 • infrastruktura budov


Řídicí systém

Sběr dat probíhá na procesní úrovni integračními koncentrátory (InK ZAT) umístěnými v železničních stanicích. Tyto integrační koncentrátory jsou postaveny na technologii PLC SandRA Z210. Integrační koncentrátor komunikuje s technologickými systémy mnoha různými protokoly jak po sériové lince, tak po ethernetu. Integrační koncentrátor podporuje protokoly Modbus, MBus, proprietární protokoly ústředen EZS Galaxy a Lites, SNMP a několik dalších.


Data shromážděná v InK ZAT jsou protokolem ČSN EN 60870-5-104 předávána do integračních serverů (InS ZAT). Ty jsou tvořeny servery umístěnými v jednotlivých oblastních ředitelstvích SŽDC. V každé oblasti je umístěna dvojice serverů se SCADA systémem Reliance (Reliance 4 Control Server v redundantním provedení). Data přijatá z InK ZAT jsou podle potřeb archivována a zakomponována do alarmového systému. Následná vizualizace procesních dat je unifikována a je nezávislá na dodavateli technologického systému.


Osobní vlak (ilustrační obrázek)

Osobní vlak (ilustrační obrázek)

Vizualizace má několik úrovní – od centrální mapy oblasti po společný pohled na stanice a technologie zahrnuté do jednotlivých InK ZAT. Nejdetailnější je pohled na konkrétní železniční stanici a v ní umístěné technologie.


Vizualizace a zpřístupnění obrazovek jednotlivým správcům technologií probíhá pomocí klientů realizovaných v Reliance 4 Control, případně Reliance 4 Web Client. Přístup ke snímkům jednotlivých technologií je řízen uživatelskými právy.


Aplikace je postavena na moderním principu sběru různých dat či informací. Vizualizace vybrané části dat je k dispozici určitému okruhu správců sledovaných technologií.


V současné době je aplikace instalována na třech oblastních ředitelstvích SŽDC. Celkově se to týká asi 100 železničních stanic v rozsahu 5–10 technologií u každé z nich. Vzhledem
k postupující modernizaci tratí ve správě SŽDC se aplikace trvale rozšiřuje. Cílový stav odhadujeme na desetinásobek současného stavu.Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Souprava Pendolino, ilustrační obrázek

SŽDC

Top