Vizualizace a řízení elektrárny Nishat Mills v Pákistánu

14. ledna 2016 | Reliance SCADA

Pákistánská firma Nishat Mills Limited, která byla založena v roce 1951, patří mezi nejvýznamnější textilní společnosti ve své zemi. Pro barvení a zpracování tkanin používá ty nejmodernější technologie. Výrobní oddělení firmy se zaměřují na předení, tkaní, zpracování, šití a na výrobu elektřiny.


Společnost Alpha Engineering instalovala v roce 2015 monitorovací a řídicí systém v elektrárně Nishat Mills Bhikhi o výkonu 17 MW.Řídicí systém

Celý systém se skládá z rozvodné skříně a SCADA/HMI systému Reliance. V rozvodné skříni jsou umístěny dva PLC automaty (Siemens SIMATIC S7-1200 a Mitsubishi MELSEC-Q Series), které komunikují s 21 analyzátory elektrické energie Janitza pro získání dat z osmi dieselagregátů (3 x Daihatsu, 4 x Caterpillar, 1 x Wärtsilä), tří panelů transformátorů a deseti napájecích stanic. Tato data jsou v reálném čase rovněž posílána do řídicího systému Wärtsilä. SCADA systém Reliance zajišťuje dohled nad celou elektrárnou (zobrazení toku energie ve formě grafů a tabulkových sestav, monitorování stavu generátorů/napájecích stanic, ukládání dat). Obdobný systém je použit i v elektrárně téže společnosti ve Faisalabádu.


SCADA systém Reliance 4 slouží jako aplikace pro zobrazení dat a interakci s koncovým uživatelem. PLC Siemens SIMATIC S7-1200 sbírá data z analyzátorů elektrické energie pomocí sběrnice Profibus a PLC Mitsubishi MELSEC-Q Series je použit ke spojení s řídicím systémem Wärtsilä. Oba automaty komunikují se systémem Reliance po ethernetu.


SCADA systém Reliance monitoruje a řídí:


  • graficky orientované operátorské obrazovky zobrazující důležitá data získaná
    z různých typů dieselagregátů
  • stav a elektrické parametry napájecích stanic
  • elektrické parametry dieselagregátů
  • všechny tyto důležité parametry ve formě aktuálních a historických grafů
  • archivaci tabulkových sestav, alarmů/událostí a grafů

Uživatelské sestavy poskytují srozumitelnou formou např. informace o denním a měsíčním množství energie v kWh vyrobené generátory a spotřebované každou napájecí stanicí či informace o denních odchylkách. Tyto údaje rovněž slouží k výpočtu přenosových ztrát.Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Energetika, ilustrační obrázek

Alpha Engineering

Top