Vizualizace a řízení dálkově ovládaných podvodních vozidel v nizozemské společnosti Bluestream

11. března 2019 | Reliance SCADA

Bluestream je nizozemská společnost, jejíž aktivita je zaměřena na mořské a podmořské prostředí a která se specializuje na dálkově ovládaná podvodní vozidla (ROV), práci na mořském dně a výškové práce.


Vozidla ROV firmy Bluestream jsou vyráběna ve společnosti Saab Seaeye, což je největší světový výrobce v oblasti podvodní robotiky. Jedná se o robustní a spolehlivá zařízení. Zabudovaná elektronika, která ovládá vozidla, je umístěna ve vodovzdorných krytech, které odolají tlakům až do 2 000 metrů mořské vody. Nevýhodou ROV je skutečnost, že postrádá systémovou diagnostiku, která by umožnila informovat obsluhu o stavu vozidla (elektrické zdroje, napětí, proudy, teploty atd.). Tyto údaje jsou užitečné při ovládání vozidla či při vyhledávání závad.Řídicí systém

Na konci roku 2017 implementovala firma Bluestream systém pro monitorování a řízení dálkově ovládaných podvodních vozidel. Systém je nazván MonitoROV.


Cílem bylo vytvořit rozhraní SCADA s řídicím systémem PLC zabudovaným do stávajícího pláště elektroniky. Vzhledem k nedostatku prostoru vyvinuli ve firmě Bluestream PLC kartu založenou na platformě Arduino a komunikující protokolem Modbus. Podnětem k použití SCADA systému Reliance byl tento článek.


Finální produkt nyní obsluze ROV zobrazuje následující údaje:


 • napětí pro pohonné jednotky (elektrické vedení 500 V – stejnosměrné napájení)
 • proud pro pohonné jednotky (elektrické vedení 500 V – stejnosměrné napájení)
 • napětí pro třífázová čerpadla (třífázové vedení 660 V – střídavé napájení)
 • kývání a kolébání na umělém horizontu (kompletně vytvořeném v systému Reliance)
 • stav elektrických zdrojů/pojistek na výstupech (zapnuto/vypnuto)
 • analogové hodnoty elektrických zdrojů
 • teplotu, vlhkost a tlak v plášti elektroniky (plášť je vyplněn vakuem pro zajištění vodotěsnosti a odhalení případných úniků)
 • data z akcelerometru
 • alarmy v případě kritických hodnot senzorů

Kromě toho ukládá veškeré kritické hodnoty do grafů a databází.


Momentálně jsou všechny výše uvedené údaje určeny čistě pro vizualizaci. Až bude použitý hardware považován za spolehlivý, bude systém Reliance rovněž moci ovládat:


 • zapínání/vypínání elektrických zdrojů
 • izolaci vedení pro pohonné jednotky
 • další pohonnou jednotku se zpětnou vazbou ze senzoru kývání (ovládání kývání)

Systém běží na síti dvouvodičových linek RS-485 se dvěma zařízeními typu slave. Síťový kanál používá optické kabely a je určen výhradně pro komunikaci se systémem Reliance.


Celý systém je ve stádiu vývoje a v blízké budoucnosti bude rozšiřován.Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Bluestream's ROV

Bluestream

Top