Jak propojit SCADA systém Reliance a Arduino

5. června 2015 | Reliance SCADA

V tomto technickém článku si ukážeme, jak připojit mikrokontrolér Arduino ke SCADA/HMI systému Reliance.


Protože Arduino nemá svůj vlastní komunikační protokol, použijeme pro spojení se SCADA systémem Reliance například komunikační protokol Modbus. Pomocí tohoto protokolu je možné ze SCADA systému Reliance vyčítat i nastavovat jakékoliv analogové a binární hodnoty uložené v mikrokontroléru Arduino.


V našem jednoduchém příkladu bude výsledkem úspěšného připojení rozsvícení dvou diod (viz video na konci článku). Ty budou fyzicky do mikrokontroléru zapojeny do výstupů 8 a 9 (viz obrázek Schéma zapojení).Arduino UNO – Schéma zapojení

Schéma zapojeníPostup pro Arduino

1. Z oficiálních stránek www.arduino.cc stáhnout a nainstalovat software Arduino do PC.


2. Spustit software Arduino a v menu Nástroje nastavit komunikační port, pomocí kterého je mikrokontrolér připojen k PC.


Nastavení komunikačního portu

Nastavení komunikačního portu


3. Stáhnout knihovnu Arduino Modbus RTU Slave Library ze stránky code.google.com.


4. Přidat knihovnu do aplikace Arduino pomocí příkazu Projekt > Include Library > Add .ZIP Library.


Přidání knihovny Modbus do aplikace

Přidání knihovny Modbus do aplikace


5. Otevřít projekt RelianceModbusExample.ino (ke stažení zde).


6. Nahrát projekt do mikrokontroléru pomocí příkazu Soubor > Nahrát.Postup ve SCADA systému Reliance

1. Spustit vývojové prostředí Reliance 4 Design a v něm otevřít ukázkový projekt nazvaný Reliance SCADA and Arduino
(ke stažení zde).


2. Na záložce Základní u komunikačního kanálu (Správci > Správce struktury projektu > Stanice > Modbus1 > Channel1) nastavit parametr COM port na hodnotu odpovídající portu, na kterém je mikrokontrolér připojen k PC (viz Arduino, bod 2).


3. Ve stanici Modbus1 (Správci > Správce stanic > Modbus1) jsou definovány dvě proměnné typu Bool, kterými budeme ovládat LED diody. Hodnota adresy u proměnné RedLED je nastavena na 7 (což odpovídá hodnotě 8 v projektu Arduino), u proměnné BlueLED na 8 (což odpovídá hodnotě 9 v projektu Arduino).


4. Spustit projekt.Ukázkové video


Reliance Earth Icon

Top