Vizualizace a řízení procesů chlazení a mrazení v nizozemské společnosti Zandbergen World's Finest Meat

7. září 2020 | Reliance SCADA

Nizozemská firma Zandbergen World's Finest Meat patří mezi přední světové dodavatele proteinů. Sídlo společnosti se nachází v obci Zoeterwoude. Firma se zaměřuje na dovoz chlazeného a mraženého masa (hovězího, skopového, vepřového, drůbežího) z USA, Argentiny, Brazílie, Uruguaye, Paraguaye, Chile, Thajska, Austrálie a Nového Zélandu. Maso se připravuje na různé způsoby (porcované steaky, hamburgery, výrobky krájené na plátky a kostky), aby se uspokojily potřeby široké škály zákazníků. Následně je dodáváno do zemí Evropské unie, Švýcarska, Norska a Spojených arabských emirátů. V oblasti proteinů firma od roku 2018 nabízí rovněž alternativní řešení.


V březnu roku 2020 byl ve výrobních prostorech společnosti Zandbergen instalován systém pro řízení a vizualizaci procesů chlazení a mrazení. Jeho implementaci provedla nizozemská firma Chiron-tec B.V.Řídicí systém

Systém sestává z automatu Siemens SIMATIC S7-1500 (s 1 100 vstupních a výstupních signálů) a SCADA/HMI systému Reliance.


Ve výrobních prostorech systém řídí a monitoruje:


  • strojovnu
  • průmyslové tepelné čerpadlo
  • chladicí a mrazicí komory
  • vzduchotechnické jednotky

Rovněž se mimo jiné používá k:


  • zobrazování a tisku grafů
  • monitorování jednotlivých pater
  • odesílání emailových zpráv v případě alarmu

Pro účely výpočtů účinnosti a výzkumu se dynamicky vytváří diagram tlak-entalpie, který umožňuje porovnat návrhové hodnoty se skutečnými hodnotami během provozu tepelného čerpadla.


Přehrávat historii v diagramu lze pomocí funkce postmort.Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Zandbergen World's Finest Meat, maso

Zandbergen World's Finest Meat

Top