Vizualizace a řízení procesů chlazení a mrazení v nizozemské společnosti Zandbergen Vleeswaren

19. ledna 2021 | Reliance SCADA

Zandbergen Vleeswaren je nizozemská společnost, která se věnuje výrobě masa, konkrétně produktům ze slaniny. Sídlo firmy se nachází ve městě Haarlem. Výrobky ze slaniny, kterých ve Vleeswarenu produkují širokou škálu, jsou v různých typech obalů dodávány maloobchodníkům, velkoobchodníkům, hotelům, restauracím rychlého občerstvení a průmyslovým odběratelům po celé Evropě.


V roce 2017 vyvstala potřeba rozšíření výrobního areálu společnosti, aby bylo možné držet krok s budoucím růstem. Firma tak po úspěšné žádosti o stavební povolení mohla realizovat přístavbu o rozloze 16 000 m2, čímž se původní plocha více než zdvojnásobila na 28 000 m2.


V roce 2020 byl ve společnosti Zandbergen Vleeswaren instalován systém pro řízení a vizualizaci procesů chlazení a mrazení. Jeho implementaci provedla nizozemská firma Chiron-tec B.V. Jednalo se o tři oddělené instalace – o konverzi dvou stávajících a jednu novou.


Nová instalace zahrnovala:


  • 6 kompresorů (2 500 kW chladicího výkonu)
  • 8 kompresorů (1 000 kW mrazicího výkonu)
  • 3 kompresory (1 000 kW výkonu tepelných čerpadel)

Veškeré teplo vyprodukované během procesu chlazení se používá pro ohřev výrobní vody. Přísun čerstvého a čistého vzduchu zajišťuje šest nainstalovaných vzduchotechnických jednotek.

Řídicí systém

Systém sestává ze tří automatů Siemens SIMATIC S7-1500 (s 1 990 vstupními a výstupními signály) a SCADA/HMI systému Reliance. Všechny tři instalace monitoruje jeden projekt Reliance, který běží na dvou nezávislých počítačích.


Ve výrobních prostorech řídicí systém řídí a monitoruje:


  • strojovny
  • průmyslová tepelná čerpadla
  • chladicí a mrazicí komory
  • vzduchotechnické jednotky

Rovněž se mimo jiné používá k:


  • zobrazování a tisku grafů
  • monitorování jednotlivých pater
  • odesílání emailových zpráv v případě alarmu


Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Zandbergen Vleeswaren, výrobní areál

Zandbergen Vleeswaren

Top