Vizualizace a řízení systému ústředního vytápění budovy výchovného ústavu ve Střílkách

22. července 2015 | Reliance SCADA

Výchovný ústav Střílky se nachází v malebném předhůří Chřibů. Jeho historie sahá až do roku 1949. V tomto roce byl ústav umístěn ve stříleckém zámku a jeho přilehlých budovách. V roce 1992 byl střílecký zámek vrácen v rámci restitucí původnímu majiteli a byly zahájeny stavební práce na nových budovách ústavu, které byly dokončeny v roce 1996.Řídicí systém

Na přelomu let 2014 a 2015 prošla rekonstrukcí plynová kotelna. V rámci této rekonstrukce byl po dohodě s vedením ústavu implementován i nový řídicí systém, který zajišťuje automatizovaný chod plynové kotelny. Realizované řešení má na starosti:


  • přípravu teplé vody pro topné větve – kaskádní řízení plynových kotlů
  • řízení teplé vody pro topné větve – ekvitermní regulace, časové programy, měření referenčních teplot ve vybraných částech objektu
  • přípravu TUV
  • monitorování provozních stavů plynových kotlů
  • monitorování úniku plynu v plynové kotelně
  • monitorování teploty v plynové kotelně

Výsledkem je instalace řídicího systému Tecomat Foxtrot včetně bezdrátových modulů RFox, pomocí kterých jsou měřeny teploty ve vybraných částech výchovného ústavu. Pro uživatelské rozhraní byl doporučen SCADA/HMI systém Reliance, který správci objektu poskytuje veškerá data z řízené technologie pomocí přehledných vizualizačních obrazovek. Samozřejmostí je možnost uživatelského zásahu do řízené technologie včetně zobrazování a ukládání vybraných alarmů/událostí. K dispozici je i přístup prostřednictvím webového klienta.

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Výchovný ústav Střílky

TEVA Elektro, s. r. o.

Top