Vizualizace a řízení linky pro rovnání, chlazení, opracování a expedici železničních náprav ve výrobním závodě ruské společnosti Uralvagonzavod

11. února 2014 | Reliance SCADA

Ruská společnost Uralvagonzavod, sídlící ve městě Nižnij Tagil, se zabývá vývojem a výrobou vojenské techniky, silničních stavebních strojů a železničních vagónů. Součástí společnosti jsou také výzkumné ústavy a konstrukční kanceláře. Svým zaměřením a rozlohou přes 827 000 m² se UVZ řadí mezi největší a nejvýznamnější producenty v oblasti těžkého strojírenství na světě.


V letech 2008–2013 byla ve firmě UVZ provedena rekonstrukce té části závodu, která se zabývá výrobou železničních náprav. Generálním dodavatelem a partnerem se stala česká firma ALTA a na dodávkách se zároveň podílely desítky společností z Česka a Slovenska.Řídicí systém

K ovládání výrobní linky byla použita zařízení od firmy Siemens, se kterými komunikuje SCADA/HMI systém Reliance pomocí OPC serveru SIMATIC NET. Komunikace s jednotlivými řídicími systémy probíhá v kruhové topologii s využitím optického vlákna a zařízení Siemens SCALANCE. SCADA systém je provozován na čtyřech stanicích, které jsou vzájemně plně zástupné a vyměňují si informace pomocí síťového propojení na segmentu sítě odděleném od technologických dat. Rozsáhlá vizualizace zpracovává přes 45 000 datových bodů!


Základním úkolem SCADA systému Reliance je monitorování činnosti celé linky včetně jednotlivých zařízení na následujících úrovních:


 • celá technologie – informace o pohybu výrobků v lince (monitorování cca 2 500 možných pozic výrobku)
 • technologické celky – informace o jednotlivých zařízeních včetně transportního systému (informace o stavu a poruchách)
 • zařízení – informace o stavech zařízení, alarmových stavech, stavech jednotlivých pohonů
  a senzorů
 • pohony a senzory – detailní informace o jednotlivých pohonech a senzorech


SCADA systém Reliance zároveň umožňuje:


 • sledovat stav celého technologického procesu
 • v případě poruch zařízení nabízet takové informace, které dispečerovi umožní rychlé odstranění dané závady
 • provádět rozhodování
 • archivovat veškeré poruchové stavy zařízení
 • archivovat veškerá rozhodnutí dispečera
 • archivovat veškerý technologický proces pro zpětnou analýzu


Dispečerský systém na vybraných transportních uzlech určuje následný postup výrobní linkou, tj. které uzly linky se budou výrobku týkat (např. pila, ultrazvuková kontrola, sklad a mezisklad, měřicí zařízení pro atesty).


Spolu s výrobkem se celou linkou nesou informace o jeho parametrech a cestě od normalizačních pecí až k expedici. Tyto informace se průběžně ukládají a aktualizují v tabulkách SQL databáze (Microsoft SQL Server) a následně slouží pro tvorbu výstupních reportů o výrobě a pro další zpracování.


Ke spokojenosti zákazníka byly využity mnohé funkce SCADA systému Reliance včetně rozsáhlého využití skriptovacího jádra. Projekt obsahuje 25 880 řádků s programovým kódem, kterým je řešeno multiplexování při zobrazování informací o jednotlivých zařízeních, tvorba objednávek zákazníkem pro chod výrobku linkou, rozhodovací procesy a řízené vyčítaní dat z jednotlivých PLC.Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Vlak, ilustrační obrázek

Uralvagonzavod

Top