Vizualizace a řízení procesů energobloku malé elektrárny na spalování biomasy v Kolíně

11. února 2014 | Reliance SCADA

V letech 2010–2013 probíhala poblíž kolínského nádraží výstavba objektů lisovny olejnin a malé elektrárny na spalování biomasy. Jedná se o dva chytře technologicky propojené provozy – výrobu rostlinných olejů ze semen řepky a slunečnice a výrobu elektřiny a tepla v tzv. kogenerační jednotce. V té se spalují výlisky (biomasa) ze zpracování olejnin.Řídicí systém

Instalovaný systém řeší vizualizaci a řízení energobloku. Ten sestává z parního kotle na spalování biomasy o výkonu páry 25 t/h a navazující parní turbíny o výkonu 6,3 MW.


Pro řízení kotle bylo použito pět PLC automatů od společnosti Teco (1 x Tecomat TC700 a 4 x Tecomat Foxtrot). Parní turbína je řízena automatem Siemens SIMATIC S7-300. Pro komunikaci s tímto automatem byl použit OPC server DELTALOGIC.


Za účelem přehledné vizualizace a řízení procesů spalování, výroby tepelné a elektrické energie v energobloku je na dispečinku nainstalováno šest pracovních stanic na bázi standardního PC se SCADA/HMI systémem Reliance. Celý tento systém je propojen sítí Ethernet. Díky tomu je možné vzdáleně přistupovat k jednotlivým automatům, serverům a pracovním stanicím. Technologii energobloku lze i vzdáleně ovládat přes internet pomocí webového klienta, případně je možné na technologii nahlížet přes tablet nebo chytrý telefon pomocí modulu Reliance 4 Smart Client. Díky použití dvou serverů a podpoře redundance je celý systém velmi spolehlivý a prakticky je vyloučena ztráta procesních dat.
Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Malá tepelná elektrárna, Kolín

BIOENERGO KOMPLEX

Top