Vizualizace systému evidence elektrických zařízení

5. října 2020 | Reliance SCADA

Tato aplikace je ukázkou nestandardního využití SCADA systému Reliance. Projekt neobsahuje žádný řídicí systém, tudíž se nejedná o klasickou vizualizaci technologického procesu.


Vytvořená aplikace slouží k evidenci elektrických zařízení a správě souvisejících revizních zpráv.


Evidence je rozdělena do čtyř modulů:


 • spotřebiče
 • stroje
 • rozváděče
 • ostatní zařízení

Přestože se jednotlivé moduly od sebe liší svou funkčností, v principu jde vždy o to samé – evidování elektrických zařízení a hlídání termínů jejich pravidelných revizí. U modulu se spotřebiči lze navíc provádět revize online podle normy ČSN 33 1600 ed. 2. Po vyplnění nezbytných údajů (většina je automaticky načtena z databáze) je vygenerována revizní zpráva, která se automaticky uloží do příslušného adresáře.


U každého zařízení lze zobrazit jeho vlastní profil, ve kterém jsou uvedeny štítkové hodnoty, informace o umístění, revizích apod. Pokud je revizní zpráva uložena v elektronické podobě (formát PDF), je možné ji zobrazit pomocí tlačítka přímo v uživatelském prostředí aplikace.


Dále evidence mimo jiné nabízí tyto funkce:


 • vyhledávání zařízení
 • filtrování dle zadaných parametrů
 • vytváření různých výpisů a jejich export
 • přidávání revizí
 • generování zadání pro revizní techniky
 • měsíční uzávěrky
 • správa uživatelů

Celý systém je postaven na databázovém softwaru Microsoft SQL Server, který je instalován v datovém centru na serveru.


Samotná aplikace je vytvořena ve SCADA systému Reliance. Poskytuje uživatelské rozhraní a zároveň slouží jako zprostředkovatel tzv. SQL dotazů, které představují jednotlivé funkce. Za tímto účelem bylo v jazyce VBScript naprogramováno více než 160 skriptů.


Tento systém evidence elektrických zařízení umožňuje efektivní předávání informací mezi provozovatelem a dalšími zainteresovanými osobami. Díky tomu se podařilo výrazně zpřehlednit správu veškerého elektrického vybavení koncového uživatele.Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Energetika, vedení

Jan Tandler

Top