Vizualizace a řízení systému vytápění a klimatizace ve výrobním závodě společnosti Visteon-Autopal

21. prosince 2015 | Reliance SCADA

Visteon je globálním lídrem v oblasti dodávek pro automobilový průmysl. V roce 2015 tato společnost vybudovala v lokalitě CTPark Nový Jičín na severní Moravě výrobní závod a technické centrum klimatizačních zařízení.


Implementace systému vizualizace a řízení vytápění a klimatizace ve výrobním závodě společnosti Visteon-Autopal se ujal dlouholetý systémový integrátor, společnost EV COMP. Pro účely řízení byl vybrán řídicí systém Tecomat Foxtrot od společnosti Teco. Společnost GEOVAP se na projektu podílela dodávkou hardwaru pro řídicí systém a zpracováním vizualizačního projektu ve SCADA/HMI systému Reliance 4.Řídicí systém

PLC Foxtrot, které jsou instalovány v 6 rozvaděčích rozmístěných v objektu výrobního závodu, monitorují a řídí:


  • 12 vzduchotechnických jednotek
  • odtah z výrobních prostor
  • kotelnu
  • kompresorovnu
  • klimatizační jednotky v administrativních prostorách prostřednictvím komunikačního protokolu Modbus
  • měření energií (zemní plyn, voda, elektřina)

Systém je do budoucna připraven na připojení dalších vzduchotechnických jednotek (Sahara).Veškerá data z řídicího systému jsou předávána na dispečerský počítač, na kterém je nainstalován runtime modul Reliance 4 Control Server. SCADA systém Reliance umožňuje obsluze prostřednictvím vizualizačních obrazovek sledovat stav jednotlivých technologických celků, nastavovat parametry, monitorovat alarmová hlášení a prohlížet historická data pomocí grafů či tabulkových sestav.


Rovněž je využíván tenký klient Reliance 4 Web Client, který umožňuje správci objektu přístup k vizualizaci a datům prostřednictvím tabletu.

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Systém HVAC, ilustrační obrázek

EV COMP, s. r. o.

Top