Monitorování a řízení technologie výměníkové stanice o výkonu 62 MW ve společnosti Synthesia

V prosinci 2003 byla v areálu společnosti Synthesia, Semtín, závod Energetika, zprovozněna 62MW výměníková stanice, která slouží jednak pro vnitřní potřeby podniku a zároveň je připojena k horkovodní síti Elektráren Opatovice, takže může působit jako záložní zdroj tepla. V rámci technického řešení byl jako řídicí systém technologie navržen modulární TC700 firmy Teco. Pro vizualizaci a ovládání stanice byl instalován SCADA systém Reliance 3, který plně splňoval požadavky, které byly předpokládány pro toto nasazení.Technické řešení

Z technologického hlediska se jedná o dva výměníky pára–voda. Základní ohřívák a špičkový ohřívák, jejichž funkce je zřejmá již z názvu. Ohřátá voda je čerpána systémem výkonných čerpadel řízených frekvenčními měniči do teplárenské sítě pro potřeby připojených lokalit podniku, a externích lokalit (Lázně Bohdaneč, Pardubice). Instalované PLC komunikuje se dvěma měřiči tepla typu CALOR30 pomocí sériové linky standardu RS-485. Každý z měřičů je určen pro monitorování jedné obsluhované horkovodní větve. Měřiče používají proprietární komunikační protokol, jehož podpora byla do programu PLC implementována. Data z měřičů jsou periodicky vyčítána a je prováděn převod na standardní interní formáty dle IEC.SCADA systém

SCADA systém Reliance 3 umožňuje monitoring a ovládání všech potřebných parametrů procesu. Jedním z hlavních důvodů volby tohoto systému byla vysoká nativní podpora ostatních HW a SW produktů výrobce. Tato podpora zejména ve spojení s vývojovým prostředím pro PLC umocňuje velmi pružné změny celkové struktury. Díky jejich aplikaci je pak dosaženo mnohem vyšší produktivity při návrhu a odlaďování systému jako celku. Vzhledem k tomu, že najíždění systému bylo časově kritické, uvedené výhody se ukázaly jako velmi podstatné.


Topologie systému

Topologie systému


SCADA systém byl zařazen do topologie systémů, kdy kromě uvedeného ŘS je na jedné lince zařazen PLC, který plní monitorovací funkce. Nadstavba tohoto původně lokálního systému byla převedena ze systému ControlWEB do SCADA Reliance, čímž došlo k unifikaci a redukci počtu monitorovacích pracovišť na dispečerském pracovišti. Systém ovládání SCADA je rozdělen na části přehledové, regulační, servisní, monitoring měřičů tepla a monitoring parametrů. Ergonomie byla plně přizpůsobena zvyklostem s ostatními monitorovacími systémy na tomto dispečerském pracovišti. Systém také plně zajišťuje obsluhu práv uživatelů, grafické a databázové funkce, funkce alarmových a poruchových hlášení a další.


Realizace systému řízení a monitoringu výměníkové stanice představuje důležitou součást budování záložních tepelných zdrojů pro tuto oblast Pardubického kraje. Díky použití řídicího a monitorovacího systému a jeho propojení s informačními systémy dodavatele tepla došlo ke kvalitativnímu posunu v možnostech sledování a ovlivňování zdrojů tepla.Ukázky vizualizačních obrazovek

Vizualizační okno s technologií

Vizualizační okno s technologií


Vizualizační okno s technologií

Vizualizační okno s technologiíVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Synthesia

Synthesia, a. s.

Top