Vizualizace a řízení dispečerských systémů fotovoltaických výroben

27. listopadu, 2014 | Reliance SCADA

Aplikace byla vyvinuta pro potřeby společnosti EnServis. Jejím účelem je především monitoring, regulace a sběr dat fotovoltaických výroben. Protože je servis výroben prioritou společnosti, musí být servisní technik informován v reálném čase o možných poruchách.


Projekt je rozdělen do 3 částí, které tvoří nedílnou součást celku a zajišťují plynulý provoz.Monitoring

Monitoring zajišťuje výhradně zařízení společnosti ELVAC. Toto zařízení porovnává vstupní parametry jednotlivých proměnných. V případě neshody se stanovenou mezí je předána informace servisnímu technikovi. Díky možnosti programovacího jazyka VBScript jsou programovány veškeré hlídací mechanismy pomocí skriptu. Servis vykonává každý týden jiný servisní technik. Z tohoto důvodu je implementována funkce pro vyhledání servisního technika
v závislosti na daném týdnu. Pokud servisní technik není schopen vykonávat svoji činnost, může být zvolen v hlavním menu jiný servisní technik. V případě poruchy jsou zasílány maily danému servisnímu technikovi.Části monitoringu:


  • porovnávání fázového napětí – při výpadku libovolného napětí ve fázi po dobu delší, než je čas stanovený PPDS (Pravidla provozování distribuční soustavy)
  • porovnávání funkce proudových transformátorů (porucha fázového napětí nebo proudových transformátorů má přímý dopad na výrobu, protože může znamenat výpadek provozu výrobny nebo poruchu v zaznamenávání fakturačních hodnot)
  • test přítomnosti nízkého napětí – signalizuje možnou poruchu na hlavním vypínači výrobny nebo síťové ochraně
  • Výrobny umístěné blízko sebe porovnávají výrobu a upozorní servisního technika na případnou odchylku.
  • Protokol IEC 104 předává informaci systému přes ethernet. Protože trasa není zálohována, může dojít k výpadku dat. V takovém případě je možné po verifikaci pracovníka dočasně vypnout skripty zajišťující monitoring. K dispozici je rovněž služba redundance server–server, která zajišťuje při výpadku dat/napětí nahrazení záložním serverem.


Regulace

Regulace výrobny je možná pouze po verifikaci servisního technika a není přístupná běžnému uživateli. Důvodem je omezení výroby, např. kvůli servisnímu zásahu. V případě potřeby obsahuje realizace i skript, který automaticky reguluje výrobu dle aktuálního výkonu výrobny. Důvodem je např. snížení výkonu v době servisu VN transformátoru a jeho výměně za transformátor s nižším výkonem.Sběr dat

Monitoring výrobny pouze na jejím vstupu je nedostačující s ohledem na možné závady na jednotlivých decentrálních střídačích. Aplikace tedy přistupuje každou hodinu do DB souboru
a získává z něho aktuální informace o dění na jednotlivých střídačích. Pokud dochází ke snížení výroby, např. vlivem poškozeného panelu nebo vadné pojistky, systém tuto poruchu detekuje
a informuje servisního technika. Informaci zašle i v případě výpadku celého střídače nebo jiného omezení výroby.


Aplikace je přístupná přes internet pomocí tenkého Smart i Web klienta SCADA/HMI systému Reliance. Smart klienta využívá především servisní technik, který má vždy přehled o aktuální situaci. Web klienta mohou použít buď ostatní zaměstnanci, nebo investoři pro kontrolu běhu výrobny.Ukázky vizualizační obrazovkyVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Solární panel, ilustrační snímek

EnServis, s. r. o.

Top