Vizualizace a řízení osvětlení vozového depa metra ve španělské provincii Biskajsko

18. září, 2014 | Reliance SCADA

Metro ve španělské provincii Biskajsko má k dispozici dvě vozová depa, a to v Sopelaně a Arizu. Depo v Sopelaně tvoří 16 kolejových tratí, 8 pracovišť pro údržbu vlaků, 7 parkovišť a 1 mycí pracoviště. Rovněž zde jsou dva mostové jeřáby a boxy pro mytí a lakování vozů.Řídicí systém

Instalace osvětlení zahrnuje centralizovaný řídicí systém celé budovy depa, který umožňuje řízení všech kolejových tratí z centrálního počítače, na kterém je nainstalován SCADA/HMI systém Reliance (Reliance 4 Control). Systém Reliance umožňuje obsluze jednoduchým způsobem ovládat veškerá světla v budově (zapínání, vypínání, tlumení).


Osvětlení depa je řízeno pomocí tří PLC WAGO (1 x master, 2 x slave). Každé z nich zvládne až 2 000 analogových vstupů/výstupů a přibližně 4 000 binárních vstupů/výstupů. S podporou sítě senzorů jasu Tridonic může každé PLC WAGO ovládat až 300 světel.


Master PLC využívá svých hodin reálného času k naplánování celého systému a sbírá alarmy a signály z depa, o kterých je obsluha uvědomena pomocí SCADA systému Reliance.


Osvětlení depa je řízeno v závislosti na směnách, státních svátcích a dovolených, což umožňuje několik přehledných vizualizačních obrazovek vytvořených ve SCADA/HMI systému Reliance. V něm lze rovněž vytvářet plány pro práce v soupravách metra (čištění, opravy, údržba apod.).


PLC zařízení WAGO jsou použita z důvodu zajištění maximální modularity hardwaru pro budoucí rozšíření projektu. Pro okamžitou a přímou komunikaci s těmito PLC je k dispozici driver. Největší výhodou SCADA/HMI systému Reliance je jak jeho výkonnost, tak i hospodárnost, kterou zajišťuje systém licencování.


Systém Reliance má tyto funkce:


  • umožňuje zapínání, vypínání a tlumení světel
  • umožňuje plánování prací
  • monitoruje světelný jas a alarmy z celého vozového depa
  • monitoruje poruchy lamp


Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Metro zaparkované v depu, Sopelana

Vozové depo metra v Sopelaně

Top