Vizualizace a řízení provozu zavlažovacích čerpacích stanic slovenské společnosti AGROMAČAJ

21. října 2021 | Reliance SCADA

AGROMAČAJ, a. s., je rodinná zemědělská firma, která se věnuje intenzivnímu pěstování brambor, cibule, zelí, mrkve, česneku, petržele a dalších plodin. Mezi významné plodiny patří i osivová kukuřice, cukrová řepa a pšenice.


Pomocí své dceřiné společnosti Zeleninárska, s. r. o., a spolu s dalšími pěstiteli předává své výrobky přímo velkým i malým obchodním řetězcům, a to nejen na slovenský trh, ale i do okolních zemí. Ročně zde zabalí více než 60 tisíc tun brambor a cibule.


AGROMAČAJ působí na severu Žitného ostrova a v jižní části Trnavské tabule, tedy v oblasti s kvalitní půdou, která však leží v přirozeném srážkovém stínu Malých Karpat. Proto byly v této lokalitě již od 60. let minulého století budovány zavlažovací systémy. AGROMAČAJ tuto zavlažovací infrastrukturu, která se rozkládá na ploše 7 000 hektarů, provozuje, a to buď přímo, nebo přes závlahová družstva. Díky tomu poskytuje závlahovou vodu i svým sousedům, čímž vytváří podmínky pro spolupráci při pěstování zeleniny. V současné době firma provozuje 10 stanic pro čerpání povrchové vody, která je potrubím distribuována do vzdálenosti několika desítek kilometrů.


Ze strategických důvodů a kvůli velmi špatnému stavu čerpacích stanic státního podniku Hydromeliorácie, které AGROMAČAJ spravuje, se vedení firmy rozhodlo postupně investovat do technologie a obnovy čerpacích stanic a do rozvodného potrubí. Z důvodu přehlednosti a možnosti dálkového řízení a monitorování zavlažovacích stanic proto bylo v roce 2015 rozhodnuto o použití řídicího systému, k jehož dispečinku se jednotlivé stanice během jejich modernizace připojovaly.


Řídicí systém je tvořen deseti PLC automaty Siemens SIMATIC a SCADA/HMI systémem Reliance.

Řídicí systém

V současné době se řídicí systém stará o:


  • 10 zavlažovacích stanic na vodních tocích a jezerech (celkový instalovaný výkon elektrických motorů čerpadel je vyšší než 6 000 kW)
  • elektrické motory (400 V) od 3 kW do 355 kW

Zavlažovací stanice komunikují s dispečerským pracovištěm Reliance přes optickou síť a rovněž bezdrátově pomocí sítě Wi-Fi. Vzdálenost mezi dispečinkem a stanicemi je do 10 km. Každá stanice má svůj decentralizovaný PLC automat Siemens, který řídí její chod. Čerpadla jsou převážně řízena frekvenčními měniči VACON 100 FLOW a Siemens G120 po komunikačních sběrnicích PROFINET a PROFIBUS. Pro automatizaci řízení se využívá i komunikace po sběrnici IO-Link pro sběr dat i ovládání výstupních prvků, např. pneumatických ventilů.


Dispečerské pracoviště Reliance mimo jiné umožňuje:


  • ukládání dat z chodu čerpadel do SQL databází
  • sledování stavů hladin
  • sledování provozních tlakůJednou z velkých předností SCADA systému Reliance jsou jeho tencí klienti – Reliance Smart Client a Reliance Web Client. Pomocí chytrých telefonů a tabletů mohou pracovníci závlahy sledovat stav čerpacích stanic, upravovat provozní parametry přímo v terénu, blokovat jednotlivá čerpadla, sledovat důležité provozní parametry čerpadel či dálkově spouštět zavlažovací čerpací stanici, na které není přítomen žádný člen obsluhy.


Velkou výhodou této koncepce je možnost nepřetržité modernizace celé soustavy čerpacích stanic a jejího doplňování o nové stanice v případě rozšiřování závlahové výměry.
Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Čerpadlo

AGROMAČAJ

Top